h

SP De Bilt kiest voor woningbouw Schapenweide

19 januari 2018

SP De Bilt kiest voor woningbouw Schapenweide

Uiterlijk vrijdag 5 januari 2018 mocht eenieder die zijn zegje wilde doen over de bestemming van de Schapenweide een reactie opsturen naar de gemeente. Gemeente  De Bilt gaf die ruimte na een inloopavond voor omwonenden op 12 december 2017. 

Het Rijks Vastgoed Bedrijf heeft gemeente De Bilt gevraagd een visie op te stellen. Hierin is uitgewerkt met welke gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden de toekomstige projectontwikkelaar rekening moet houden. Er is al gekozen door de gemeente om dit gebied, dat tussen de Anthonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijksestraatweg en de Groenenkanse weg in ligt, binnen ‘de rode contouren te houden’. Dat wil zeggen dat de agrarische bestemming plaats maakt voor bebouwing. De discussie gaat over drie mogelijke project-scenario’s; 1. een uitbreiding van het RIVM bedrijventerrein ten behoeve van het “life science” onderzoek en productie, 2. woningbouw, of 3. een combinatie van beiden.

Al sinds 2010 voert SP De Bilt actie om dit terrein voor woningbouw voor de huursector te bestemmen. Dit is nog een van de weinige kansen die gemeente De Bilt heeft om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor huurwoningen binnen onze gemeentegrenzen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is opgelopen tot minimaal  9,5 jaar voor een appartement en woningen in de middelhoge huursector zijn er bijna niet. Veel bewoners van sociale woningen wonen daardoor ‘scheef’ en kunnen geen kant op.
Tijdens bovengenoemde inloopavond spraken twee VVD gemeenteraadsleden zich pertinent tegen woningbouw uit. Zij pleiten voor Life Science bedrijven omdat dit een bijdrage zou leveren aan de werkgelegenheid in De Bilt. Zij stellen, dat hun voorkeur zal worden gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad. “De gemeenteraadsverkiezingen kunnen nog roet in het eten gooien” (ref. Vierklank 20-12-’17). 

SP De Bilt stelt daar tegenover dat Life Science bedrijven voornamelijk gespecialiseerd personeel van buiten zullen aantrekken, waardoor nog meer druk op de woningmarkt zal worden uitgeoefend. Ook zal er verkeerstechnisch nog meer druk komen op en rond dit terrein. Daarnaast vergt een combinatie van woningbouw en dergelijke bedrijven grote investeringen aan veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de volksgezondheid van omringende bewoners en tegen vervuiling van het grondwater.

Een opmerkelijk bericht is te vinden op de website van de Poonawalla Bioscience Group (www.bbio.nl/nieuws/2016/may/11-mei-2016), gevestigd op het RIVM terrein, ontwikkelaar en producent van vaccins, o.a. voor India. Daar staat vermeld dat het Utrecht Science Park een intentieverklaring heeft ondertekend met gemeente De Bilt, Provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park. Doel is dat de Poonawalla Group mag uitbreiden op het Antonie van Leeuwenhoekterrein, wat tegenwoordig Science Park Bilthoven heet. De uitbreiding is ten behoeve van onderzoek, productontwikkeling en productactiviteiten. Bedoeld wordt echter verbouwing, dan wel nieuwbouw, op het al bestaande terrein achter de slagbomen. Daar is nog voldoende ruimte, zeker als het RIVM naar de Uithof verhuist en heeft de SP geen enkel probleem mee. 

Op 21 Maart a.s. kunnen kiesgerechtigde inwoners van onze gemeente dus duidelijk invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Waar is in De Bilt volgens u meer behoefte aan: een extra bedrijventerrein in de Life Science sector of een serieus begin maken aan het oplossen van de huidige woningnood? 

Reactie toevoegen

U bent hier