h

Randweg

19 januari 2018

Randweg

De SP ziet een randweg aan de westkant van De Bilt niet zitten. Groen is voor de SP dermate belangrijk dat wij geen beschermd groen willen laten sneuvelen voor autogebruik of wonen, noch binnen noch buiten de bebouwde kom.

Maar ook degenen die graag wegen
aanleggen zullen inzien dat door het bouwen van Larenstein er gewoon
geen ruimte meer voor is. Verder betekent het een dure, extra tunnel
onder het spoor door naar De Leijen. Dit omdat er geen mogelijkheid
is om die randweg op de huidige tunnels te laten aansluiten.

De vragen zijn natuurlijk ook nog of deze rondweg ons verkeersprobleem op zou lossen en wie die dan zou moeten gaan betalen. Verkeerstechnisch levert die gewenste rondweg geen winst op; het is bekend dat elke oplossing voor een nieuw probleem zorgt, het verlegt het .

Wie gaat het betalen? Een randweg is een dure grap. Het rijk heeft de twee tunnels gesponsord aan ons, dus dat zal nu, zeker omdat een dringende reden ontbreekt, zijn hand op de knip houden. De provincie? Die heeft er ook geen enkel belang bij. Dus dit zal opgebracht moeten worden door de gemeenschap. Laten we dat geld liever uitgeven aan betere zorg, meer woningen en het stimuleren van andere vervoersvormen: fiets en openbaar vervoer.

Reactie toevoegen

U bent hier