h

ALV 24 november: stemmen over wie, wat en hoe!

25 november 2017

ALV 24 november: stemmen over wie, wat en hoe!

Foto: Annemarie Mineur / email

Vrijdag 24 november j.l. kwamen leden van de SP afdeling De Bilt bijeen in het gebouw van de WVT te Bilthoven voor een belangrijke Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering is de kieslijst van gemeenteraadsleden voor de komende verkiezingen in maart met democratische stemming samengesteld, de fractievoorzitter Menno Boer herkozen en het bestuur gekozen. Tevens is het verkiezingsprogramma doorgenomen en een rij amendementen zijn aangenomen dan wel verworpen.  De aangepaste versie is door stemming goedgekeurd.

Het nieuwe bestuur (zie foto) is vanaf heden in functie, en zal op korte termijn samenkomen om de volgende stappen te zetten richting inhoud en acties in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2018.

SP vertegenwoordigster voor de EU in Brussel Annemarie Mineur, afkomstig uit onze gemeente, heeft de vergadering gestart met een prachtig pleidooi voor Menno Boer als fractievoorzitter. Om te beginnen zijn uitstekende dossierkennis en intelligente onderbouwing van zijn argumenten. Die worden niet zelden op prominente wijze in het midden gebracht tijdens raadsvergaderingen. Terecht werd Menno in het zonnetje gezet om zijn behaalde politieke resultaten, zoals het aandacht vragen voor de gevolgen van de kostendelersnorm, het rattenprobleem in onze gemeente en zijn hulp bij de opstart van een actieve bewonerscommissie op de Plutolaan in een dialoog met SSW. Annemarie bracht namens de commissie die de kieslijst voor de gemeenteraad heeft samengesteld onder woorden wat de bijzondere eigenschappen zijn van de voorgedragen leden en waarom zij terecht op die plek van de lijst staan. Termen als “bevlogenheid” of juist “rustige bezinning”, “grote inzet en doorzettingsvermogen”, “enthousiasme en activisme” passeerden de revue.  De kieslijst werd dan ook unaniem bij stemming goedgekeurd.

De eerste vijf te verkiezen leden voor de gemeenteraad zijn: lijsttrekker is Menno Boer, op de tweede plek Frans de Ruiter, de derde plek wordt bezet door Mischa van der Heijden, op de vierde plek  staat Jacqueline van Haperen en de vijfde plaats wordt ingenomen door Willem van Rhenen. De kieslijst bestaat in totaal uit 20 actieve leden.

Zo gaat SP De Bilt met frisse moed actief het nieuwe seizoen in ter voorbereiding van de verkiezingen in Maart 2018.  De eerstvolgende keer dat u de SP op straat zult aantreffen is op de Wintermarkt in De Bilt op 15 december a.s. op het terrein rond de Dorpskerk, waar u met de aanwezige SP leden in gesprek kunt over het verkiezingsprogramma en alles wat u bezig houdt waar u de plaatselijke afdeling graag op zou willen wijzen. Campagneleider Willem van Rhenen roept alle SP- leden van onze afdeling;./ op om zich actief in te zetten voor de acties die er komen richting de verkiezingen. “Al heb je maar een uurtje, alle uurtjes bij elkaar helpen, om tot een goed resultaat te komen in Maart”. 

Reactie toevoegen

U bent hier