h

Gastvrijheid op Essenkamp

25 juni 2016

Gastvrijheid op Essenkamp

Behalve SP’er ben ik ook nog bewoner van de Essenkamp in De Bilt. En dat is op het moment bijzonder, omdat er op het moment een buurtinitiatief loopt om vluchtelingen te huisvesten: Essenkamp Helpt (EH). Het voormalig
Gezondheidscentrum Essenkamp verhuisde in oktober ‘15 en daarmee kwam het pand leeg. EH wilde iets doen aan de vluchtelingenstroom, stapte naar B&W, naar de eigenaren van het pand, naar het COA (centraal orgaan asielzoekers) en naar de SSW (stichting woningbouw).
Na veel gesprekken, overleggen, gedoe en getrek is het eindelijk een feit: deze zomer komen er 20 statushouders in het pand. 

Onder statushouders wordt verstaan vluchtelingen met een verblijfsvergunning; zij mogen in ieder geval 5 jaar in Nederland verblijven. Hiermee helpt de buurt niet alleen deze 20, maar ook onze gemeenschap, aangezien de gemeente de verplichting heeft elk jaar een quotum statushouders te huisvesten. Daarbij gaat het om een pand dat niet onder de reguliere huisvesting valt, dus de wachtlijst van woningzoekenden wordt er zelfs niet door verlengd. 

Ik ben ingestoken op dit project omdat ik ervan overtuigd ben dat het iedereen wat brengt. Op de eerste plaats de vluchtelingen die even wat rust kunnen
gebruiken na alles wat ze hebben doorgemaakt, maar het verbindt ook de buurtbewoners die er al waren.

Ik streef ernaar hiervan zo’n positieve ervaring te maken dat wij als voorbeeld kunnen dienen voor een menswaardige samenleving met meer plaats voor
solidariteit en gelijkwaardigheid van alle mensen. Ik ben er ongelofelijk trots op dat ik in een buurt woon met zo’n initiatief! 

De SP heeft hard gewerkt aan een motie in de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op deze manier worden de mogelijkheden verruimd zonder dat de gewone wachtlijsten worden verlengd. Deze motie werd eind mei aangenomen door bijna alle partijen, behalve Bilts Belang (zoals te verwachten)
en Beter de Bilt (dat viel tegen). In deze raadsvergadering heeft SP-fractievoorzitter Menno Boer onze buurt lof toegezwaaid voor ons initiatief en de complimenten werden overgenomen door de wethouder.

Ik vind dit een goed voorbeeld hoe we kunnen bijdragen aan een betere wereld. Tegelijk lopen de politieke inspanningen van de SP op Nederlands en

 internationaal niveau uiteraard gewoon door. Zie het uitgebreide standpunt van de SP in de bijlage van dit artikel.

 

3 juni ’16

Frans de Ruiter

Essenkamp Helpt en
SP afdeling De Bilt

Reactie toevoegen

U bent hier