h

Motie "Tijdelijke huisvesting statushouders" met enorme meerderheid aangenomen.

29 mei 2016

Motie "Tijdelijke huisvesting statushouders" met enorme meerderheid aangenomen.

Afgelopen donderdag 26 mei heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college verplicht om niet alleen structurele maatregelen te gebruiken om de ons toegewezen statushouders te huisvesten. Ook tijdelijke maatregelen moet het college voortaan in de mogelijkheden meenemen.

De motie die het resultaat is van een samenwerking van 7 (!) partijen in onze raad ( SP, SGP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA) werd aangenomen met verdere steun van de VVD. De noodzaak van deze motie bleek uit de commissie behandeling waarin duidelijk werd dat De Bilt nog 118 statushouders moet plaatsen dit jaar. Daar zit helaas ook nog onze resterende achterstand van 2015 fedeeltelijk in. Omdat deze gemeente zo ver achter loopt is zij nu door de provincie Utrecht officieel gewaarschuwd, en moet de gemeente voor 1 juli een Plan van Aanpak presenteren aan de provincie.

Wat is het verschil tussen structurele en tijdelijke maatregelen? Een voorbeeld lijkt ons duidelijker: het bouwen van nieuwe huizen is structureel, het verbouwen van een kantoorpand zodat er daar gedurende een paar jaar ook statushouders kunnen wonen is tijdelijk. Het plaatsen van tijdelijke woonunits zou ook een tijdelijke maatregel kunnen zijn.

De SP is ervan overtuigd dat deze gemeente niet aan haar opdracht kan voldoen, als zij alleen structurele maatregelen gebruikt. Daarom zijn dus ook tijdelijke maatregelen gewenst. Hier door kan er ook gezorgd worden voor een gelijkmatige spreiding over de gemeente.

Maar de belangrijkste reden voor de SP is dat er hierdoor ook nog woningen beschikbaar blijven voor de reguliere woningzoekers. Als die 118 statushouders alleen in bestaande woningen kunnen plaatsen zijn er in elk geval tot begin 2017 geen woningen meer beschikbaar voor de andere woningzoekers. Dat is voor de SP, maar ook voor de ondertekenende partijen, onacceptabel.

Natuurlijk is dit probleem ontstaan doordat er jarenlang geweigerd is om extra sociale huurwoningen te bouwen. Nog steeds is het bij het de coalitiepartijen niet echt duidelijk dat het twee voor twaalf is. De SSW heeft zelf vorige jaar (2015) becijferd dat zij tussen de 290 en 450 extra nieuwe sociale huurwoningen nodig heeft om inwoners te voorzien van woonruimte. Tot nu toe is er alleen sprake van het plannen van ongeveer 30 woningen op de plek van de Werkschuit. Die staan er dus voorlopig nog lang niet.

Wat deze gemeente wel graag laat bouwen zijn zeer dure koopwoningen. Daar zijn genoeg voorbeelden van: het voormalig Hessingpand, het voormalig Inventum, de plannen van het huidige ING gebouw op de Vinkenplein of wat dacht u van het oude tankstation De Rooij op de
Hessenweg. Allemaal dure woningen waarin onze starters helaas niet terecht kunnen.

Reactie toevoegen

U bent hier