h

Meerderheid gemeenteraad wil ook tijdelijke huisvesting van statushouders in onze gemeente

22 mei 2016

Meerderheid gemeenteraad wil ook tijdelijke huisvesting van statushouders in onze gemeente

SGP, SP, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA willen dat het college werk gaat maken van tijdelijke huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in onze gemeente. Belangrijk hierbij zijn maatschappelijk draagvlak in de wijk door goede communicatie met de omwonenden, spreiding van tijdelijke huisvesting over onze gemeente en een mix van statushouders en reguliere woningzoekenden in de tijdelijke huisvesting. In de raadsvergadering van 26 mei dienen de partijen een voorstel hiervoor in.

Aanleiding is de recente notitie huisvesting statushouders. Het college behandelde haar notitie in de commissievergadering van 12 mei jongstleden. Kern van de notitie is dat het college alleen structurele oplossingen (dus reguliere huisvestingsmogelijkheden) in wil zetten om statushouders te huisvesten.

De Gemeente De Bilt loopt ver achter met de taakstelling voor huisvesting van de toegewezen statushouders. De Provincie maande de gemeente hiervoor onlangs per brief tot spoed. Voor 1 juli moet het college een plan van aanpak indienen bij de Provincie.

De politieke partijen delen de zorg dat de Gemeente niet aan haar taakstelling kan voldoen als alleen ingezet wordt op de reguliere huisvestingsmogelijkheden. Door er in onze gemeente zorg voor te dragen dat voor de ons toegewezen statushouders ook daadwerkelijk woonruimte beschikbaar is, komen er in AZC's plekken vrij voor vluchtelingen die nu nog ergens in een noodopvang bivakkeren. Partijen vinden het belangrijk dat gemeente De Bilt invulling geeft aan de humanitaire taak vluchtelingen met een verblijfsvergunning een plek om te wonen aan te bieden.

Reactie toevoegen

U bent hier