h

Einde voorzitterschap Tom Wanders

29 mei 2016

Einde voorzitterschap Tom Wanders

Op afgelopen bestuursvergadering, 25 mei jl, heeft Tom Wanders aangekondigd zijn functie als voorzitter van de afdeling per 1 september a.s. neer te leggen.

"Ik heb dan iets meer dan twee jaar de voorzittersrol met veel plezier mogen vervullen, maar vind dat nu ook wel lang genoeg voor een ad-interim-voorzitter. "

Een rol bij zijn besluit speelt zeker, dat andere vervullingen van zijn gepensioneerd bestaan in het gedrang c.q. niet van de grond kwamen. 

"Bij mijn aanstelling in mei 2014 was dat ook het voorbehoud dat ik maakte bij de toen scheidende voorzitter Anne-Marie Mineur en de andere bestuursleden."

Het bestuur heeft afgelopen woensdag gesproken over de opvolging en over een mogelijke aanpassing van de taakstelling ivm de werkdruk die met de functie van voorzitter samenhangt. Denkbaar is dat een aantal taken van de nieuwe voorzitter bij gelegenheid zal worden waargenomen door andere bestuursleden.

Het bestuur heeft de beslissing van Tom met teleurstelling geaccepteerd, maar besloot om hem alle ruimte te geven. Tom heeft aangeboden deel uit te blijven maken van het bestuur en aan acties en andere activiteiten zoals de verspreiding van Tribune en krantjes mee te blijven doen.

Reactie toevoegen

U bent hier