h

Ledenvergadering voor XXIe Congres SP

1 november 2015

Ledenvergadering voor XXIe Congres SP

Op de algemene ledenvergadering van 4 november a.s. stemmen de dan aanwezige leden van de afdeling de Bilt voor de opvolger van Jan Marijnissen.

De vier afgevaardigden van SP De Bilt naar het congres zullen hun keuze daar maken volgens de stemverhouding op de algemene ledenvergadering. Omdat beide kandidaten, Ron Meyer en Sharon Gesthuizen  ook eigen accenten leggen m.b.t. de koers van de SP, is ieders stem en inbreng van groot belang voor de toekomst.

Kom daarom allemaal naar de ledenvergadering van 4 november.

 

Locatie: WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. We beginnen om 20.00, maar vanaf 19:45 staat de koffie voor iedereen klaar.

Reactie toevoegen

U bent hier