h

Thuiszorgactie bij Vitras

2 oktober 2015

Thuiszorgactie bij Vitras

Foto: tom

Tom en Marisca zijn op 30 september jl. bij Vitras-thuiszorg op bezoek geweest met een mooi opgemaakte taart (Bakker Roel), waarop
een grote SP tomaat en een tekst: “SP de Bilt waardeert jullie”.

De SP vondt het hard nodig dat de thuiszorgmedewerkers een grote pluim kregen voor hun werk: zorg verlenen terwijl onder je voeten de zorg wordt afgebroken door bezuinigingen. We wilden ook graag uit hun eigen mond horen hoe het bij de Vitras gaat. Er waren 12 mensen aanwezig. Tussen de taarthappen door hebben we uitgewisseld over de ontwikkelingen in de zorg en onze wederzijdse bezorgdheid daarover.

We kregen de gelegenheid om het Zorgplan van Renske Leijten toe te lichten. Daarin werkt de SP een Publieke Zorgverzekering uit die in de plaats komt van de huidige Vrije Markt-zorgverzekeraars. Het plan is doorgerekend door het Centraal Planbureau en zou zo van start kunnen.

Bij andere partijen ontbreekt nu nog de steun, maar in de maatschappij groeit het aantal voorstanders. Het haalt de tweedeling in de zorg weg en geeft de professional weer zijn autonomie terug. Het bespaart miljoenen aan onnodige reclame en concurrentie.

Foto: tom

De aanwezigen hebben ook hun ervaringen gedeeld en verteld over wat zij allemaal zien aan gevolgen van bezuinigingen in hun werk. Zoals de grote administratieve papierwinkel die op het werk drukt, alle formulieren die moeten worden ingevuld als gevolg van controle door de overheid en de zorgverzekeraars. Dat gaat van de tijd af dat er zorg verleend kan worden. Tevens melden sommigen dat zij taken van anderen overnemen die mensen te eten moeten geven, deze collega’s hebben tijd tekort wegens bezuinigingen op arbeidsplaatsen.

Foto: mariska
Ook hebben we de SP-meldlijnkaarten uitgedeeld. Clienten kunnen zo melding maken van eventuele misstanden rond voorzieningen. Thuiszorgmedewerkers horen daar vaak van en kunnen zo clienten helpen door door te verwijzen. We besloten nogmaals contact te hebben om meer verhalen uit de praktijk te horen.
We hebben verder een afspraak met de thuiszorgwerkers van de Bilthuysen in de Bremhorst op 21 oktober om 13:00 uur. Daar krijgen we kort de gelegenheid om ons te presenteren en ook iets lekkers te brengen.  

Reactie toevoegen

U bent hier