h

Gemeenteraad steunt SP-motie voor brede aanpak woningbouw.

22 juni 2015

Gemeenteraad steunt SP-motie voor brede aanpak woningbouw.

Op donderdag 18 juni is de SP-motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om het tekort aan nieuwe (sociale) huurwoningen in deze gemeente aan te pakken.

De motie werd tijdens de behandeling van de Kadernota unaniem aangenomen, dat wil zeggen dat alle politieke partijen deze motie steunden. De wethouder omarmde de motie omdat onze gemeente al jaren worstelt met het tekort aan woningen. De motie vroeg om een inventarisatie van alle gebouwde woningen de laatste jaren en een lijst van aanbevelingen om dit probleem op te lossen.

Menno Boer, fractievoorzitter SP: “De SP wil nu actie van de gemeente. Er staat al jaren in alle coalitieakkoorden dat er meer huurwoningen bij moeten komen, maar ondanks alle goede bedoelingen de afgelopen jaren zijn ze nauwelijks gerealiseerd. Door dit probleem breder aan te pakken – dus niet alleen samen met SSW maar ook met andere ontwikkelaars – kunnen we de beschikbare ruimte die er is beter gebruiken. Hierdoor verwacht ik dat er uiteindelijk sneller en meer gebouwd kan gaan worden. De mensen die nu nog jaren moeten wachten op een huurwoning moeten hiervan gaan profiteren. De gemeente heeft van de provincie de ruimte gekregen om tot 2028 ongeveer 680 woningen te bouwen. Die ruimte is er zeker in onze gemeente. Aan ons allen de taak om die ruimte te gaan gebruiken.”

Reactie toevoegen

U bent hier