h

SP-fraktie loopt weg uit Raadszaal.

23 april 2015

SP-fraktie loopt weg uit Raadszaal.

Foto: Menno Boer

Vandaag is de gehele SP-fractie nadrukkelijk gedurende het behandelen van het stuk “uitgangspunten voor opstellen Kadernota 2016-2019” weggelopen uit de raadsvergadering. De SP-fractie had van te voren gevraagd om het stuk van de agenda te halen. Het stuk was voor de SP nadrukkelijk niet rijp genoeg voor behandeling in de raad omdat dit stuk maar dan met alle relevante informatie over 2 maanden opnieuw in de raad besproken zou worden. Onzinnig dus om er nu in de raad nog meer tijd aan te besteden. Helaas was er geen meerderheid omdat de coalitie partijen besloten hadden dit stuk koste wat kost vast te stellen. Ondanks het voorlopige karakter van het stuk wist de raad er ruim 2 uur over te discussiëren.

Stekelenburg: “Door dit stuk alvast te behandelen vooruitlopend op de werkelijke kadernota over 2 maanden worden wij gedwongen in een fuik te zwemmen. De SP wil haar handen vrij houden om de COMPLETE kadernota dan te behandelen zonder dat er al vast een vooruitlopende waardering aan hangt. Die eventuele goedkeuring willen wij pas dan geven. Want dan zijn alle cijfertjes bekend en alleen dan kunnen wij een complete afweging maken. Nu kunnen wij dat nog niet, dus doen wij dat ook niet. Door de beperkingen van de gemeentewet en de onwil van de coalitie kon dat helaas alleen door weg te lopen uit de raadszaal.”

Reactie toevoegen

U bent hier