h

Eindelijk brede aanpak rattenplaag.

20 april 2015

Eindelijk brede aanpak rattenplaag.

De SSW en de gemeente De Bilt gaan samen aan de slag om de oorzaak van het rattenprobleem rond de Plutolaan, maar ook bij de Bielalaan en de Donatilaan te onderzoeken. Er is afgesproken dat het KAD uit Wageningen gaat onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming en stelt kennis ter beschikking van overheden onder andere over de bestrijding van ongewenste organismen .

Fractievoorzitter SP, Menno Boer: “Vanaf het gereed komen van het onderzoeksrapport Plutolaan/Beatrixlaan zijn wij in overleg geweest met de Woonstichting SSW en de gemeente om hier een passende oplossing voor te vinden. Gelukkig is ook de gemeente nu eindelijk overtuigd dat zij hier ook een belangrijke rol in te spelen heeft. Dit is goed nieuws voor de vele inwoners die al enkele jaren ernstige overlast van ratten ondervinden in en rond hun huizen.”

Feit is dat ratten altijd bestreden moeten worden, want ratten zijn altijd een gevaar voor de volksgezondheid; dat zegt zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zolang niemand weet waarom de beestjes elke keer weer terugkomen, blijft het dweilen met de kraan open. Vandaar ook de oproep van de SP de afgelopen maand.

“Afgelopen weken heeft onze meldlijn roodgloeiend gestaan van mensen die meldingen, adviezen of gewoon steunbetuigingen met ons hebben gedeeld. Wij danken dan ook iedereen die ons gebeld heeft en roepen iedereen op om ook voor andere problemen de SP-meldlijn te bellen.” aldus Boer

Reactie toevoegen

U bent hier