h

Onderzoeksrapport Plutolaan/Beatrixlaan aangeboden bij SSW

11 maart 2015

Onderzoeksrapport Plutolaan/Beatrixlaan aangeboden bij SSW

Foto: Menno Boer

Vandaag heeft de SP-lid Marisca van der Burgh haar onderzoeksrapport aangeboden aan de directeur van de SSW, dhr Ad van Zijl. Het rapport dat reeds bij SSW bekend bleek te zijn, werd door de geschrokken directeur persoonlijk aangenomen.

De SSW heeft direkt beloofd haar informatievoorziening naar huuurders verder te verbeteren. Verder zal de SSW nogmaals haar personeel, maar ook haar onderaannemers, nogmaals instrueren om met respect om te gaan met de huurders. Als laatste heeft de SSW beloofd dit rapport zeer serieus te gaan bestuderen.

Dat klinkt allemaal mooi, maar de ternmijn die gesteld is van 6 weken zal door de SP gehandhaafd blijven. Is er na die termijn nog geen antwoord, of niet voldoende dan zal de SP een informatieavond gaan organiseren en bespreken met de bewoners wat er dan mogelijk is.

Hieronder staat de brief die naar de bewoners is uitgestuurd.

Foto: Menno Boer

Beste mensen,

Vanmiddag waren we met totaal 10 man/vrouw vertegenwoordigd in de ontvangsthal van het gebouw van SSW.
Ten eerste nogmaals dank aan de buren en medehuurders die daar naartoe zijn gekomen. Fijn dat jullie me ondersteunden en zelf ook nog het e.e.a. aanvulden op mijn verhaal. Ook dank aan Menno Boer en Tom Wanders van de SP die daar ter ondersteuning bij waren.
De directeur, Ad van Zijl, heeft ons vriendelijk binnen uitgenodigd en met belangstelling naar ons geluisterd. Hij begon met vertellen dat ze bij SSW erg geschrokken zijn toen ze van ons dossier hoorden. Ik had al gehoord van de klachtencommissie dat er bij hen bijna nooit klachten binnen kwamen, maar dat de commissie zelf eigenlijk al niet geloofde dat er geen klachten zijn!

Daarom heb ik uitgelegd dat de drempel voor veel mensen veel te hoog is om allerlei redenen en dat de verzoeken om de woning goed te onderhouden lang niet altijd serieus genomen worden. In onderstaande brief, die bij het dossier met foto’s zat dat ik officieel heb overhandigd, vertel ik wat wij als bewoners van SSW verwachten, en waar we ook recht op hebben.
Wij betalen maandelijks een behoorlijke huur, voor huizen die al zeker 20 jaar afgeschreven zijn.
De woningen waar wij in wonen zijn gebouwd eind jaren ’50, zogenaamde “revolutiebouw”. Dat werd snel en goedkoop gedaan ivm de babyboom na de Tweede Wereldoorlog.
Van dit soort woningen is bekend dat ze bedoeld waren om niet langer dan 40 jaar te staan…
Dat wil niet zeggen dat ze perse gesloopt zouden moeten worden. Dat hangt van vele factoren af. Het is belangrijk dat goede bouwkundigen gaan beoordelen wat wijsheid is. We vragen SSW om binnen zes weken met een plan van aanpak te komen en dat met de bewoners te delen, zowel in een brief als wellicht bijeenkomsten waar bewoners hun eigen woord mogen doen en zeggen wat zij er van denken.

Ik houd, samen met het bestuur van SP de Bilt/Bilthoven in de gaten dat SSW ook daadwerkelijk hier mee aan de slag gaat, zoals directeur van Zijl vanmiddag aan ons voor het oog van de pers heeft beloofd.  (De Vierklank had een redacteur gestuurd).

Hoewel ik besef dat niet alle bewoners even zeer behoefte hadden aan deze actie, en niet iedereen met even sterke problemen kampt i.v.m. huis en hoogte van de huur, hoop ik toch dat u zich solidair kunt voelen met uw buren en medebewoners die wel met deze problemen zitten. Daarnaast besef ik dat de informatie die ik met u en SSW de afgelopen dagen heb gedeeld soms veel liet zien over uw persoonlijke situatie en dat dit erg gevoelig kan liggen.  Ik heb er begrip voor als u zich daar misschien ongemakkelijk bij voelt of dit niet fijn vindt.
Aan de andere kant vraag ik uw begrip voor dat dit nodig is om het overzicht te geven van wat er allemaal speelt voor alle betrokkenen. En ook dat dit niet zomaar wat gebreken zijn, maar zeer structurele die om een oplossing vragen om verdere verloedering van onze woningen te voorkomen!
Dit draagt hopelijk bij aan het inzicht dat u er niet alleen voor staat, en als u ooit eens tegen problemen aanloopt, u niet (meer) zult schromen om dit zelf bij SSW te melden!

Hieronder heb ik de brief geplakt die bij het dossier voor SSW zat, met de tekst van ons onderzoek en de gemaakte foto’s.  Het dossier met foto’s is ook ingeleverd bij de klachtencommissie.

Groeten van,

Marisca van der Burgh

Reactie toevoegen

U bent hier