h

Voorlopig geen sloopkogel door de WMO.

12 september 2014

Voorlopig geen sloopkogel door de WMO.

Gisteravond heeft de
wethouder haar plannen toegelicht in de raadscommissie. Daarin werd duidelijk dat er voorlopig zeker geen huishoudelijke hulp 1 geschrapt zal worden tot 1 april 2014.

In een toelichting op de nog steeds vage plannen van de wethouder, na doorvragen van commissielid Leijenhorst, bleek dat veel van de opmerkingen van de SP in haar plannen zijn uitgevoerd.

Gelukkig laat de gemeente zien dat ondanks de Haagse sloopkogel, er toch nadrukkelijk
mogelijkheden zijn om een fatsoenlijke thuiszorg in stand te houden. De SP is niet gelukkig met het nieuwe beleid. Er wordt teveel en te snel bezuinigd en zoals gebruikelijk in deze gemeente toch weer volop foutief, te snel en onvolledig geïnformeerd. Verder blijft er nog teveel onduidelijk over hoe het geld besteed gaat worden voor zowel zorgvragers als verleners.

Er is nu in elk geval een overgangstermijn afgesproken voor iedereen die al huishoudelijke hulp 1 heeft. Voor die datum adviseren wij iedereen die hulp had en nodig heeft een herindicatie aan te vragen. Alleen dan heeft u kans om uw zorg na die datum te blijven ontvangen

De SP eist het volgende wat betreft communicatie van de gemeente naar alle cliënten:

  1. Een zorgvuldig en transparant proces van zorgaanvraag tot besluit.
  2. Bij elke wijziging van situatie van de cliënt zal er altijd een gesprek gevoerd moeten worden.
  3. Er moet altijd sprake zijn van een zorgvuldige en adequate overgangstermijn.
  4. De cliënt beoordeeld of het aanbod passend is.
  5. Bij elke vorm van communiceren met de cliënt moet er gewezen worden op mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

De SP raadt iedereen aan om in elk geval ook contact op te nemen met Iederin (website:
http://www.iederin.nl). Zorg blijft uw recht.

Reactie toevoegen

U bent hier