h

SP hekelt sociale instelling SSW

5 mei 2014

SP hekelt sociale instelling SSW

De SP steunt de wensen die huurdersvereniging Woonspraak op woensdag 16 april voorlegde aan SSW-bestuurder Ad van Zijl. De kritische huurders riepen SSW op om te kiezen voor sociaal beleid, waarin de laagste inkomens ontzien werden, maar Van Zijl weigerde daarop in te gaan. De SP roept SSW op om zich alsnog te bedenken, en het nieuwe college om meer druk te zetten op de woonstichting.

De SP vindt het met name kwalijk dat SSW niet wil ingaan op de SP-motie  die de gemeenteraad in 2013 met grote meerderheid steunde, om ruimhartiger om te gaan met woningruil. Als twee huurders bereid zijn om elkaars huurcontract over te nemen, dan moet SSW dat mogelijk maken, zonder de huren te verhogen, was de strekking van de motie. SSW is daartoe niet bereid.

De huurders vroegen verder om gebruik te maken van de mogelijkheid om de grens waarboven de huur niet verhoogd mag worden te bevriezen op €681,02, en niet te verhogen naar €699,48. Woonspraaklid en SP’er Kees Alflen: “SSW is niet verplicht om meer mensen een hogere huur te laten betalen. De heer Van Zijl had hiermee een goed statement kunnen maken om het sociale karakter van SSW te profileren, maar daar was hij niet toe bereid.”

Een derde dringend verzoek ging over de mogelijkheid om de laagste inkomens enigszins te ontzien bij de komende huurverhoging. De huurders vroegen om een korting van 0,3% voor inkomens tot €33.614.  Alflen: “Ook dit verzoek werd afgewezen met als belangrijkste reden: het kost SSW  €1,2 miljoen over een tijdvak van 25 jaar. Dat is €48.000 per jaar. De aanwezigen staken hun verontwaardiging ook niet onder stoelen of banken.”

Fractievoorzitter Menno Boer is geïrriteerd: “We hebben in onze gemeente grote woningnood, stijgende werkloosheid en stijgende armoede, nog los van de verdere stijgende kosten van levensonderhoud. We zijn ons er heus van bewust dat de regering grote druk legt op de woningcorporaties, maar Van Zijl is nu bezig om de extra kosten af te wentelen op de schouders van de mensen die dat het slechtst kunnen betalen. We hebben SSW altijd beschouwd als een sociale woonstichting, en we hebben deze organisatie altijd ten voorbeeld gesteld aan andere corporaties in het land, maar dat blijven we niet doen als Van Zijl niet beweegt.”

Boer: “Van Zijl maakt precies de verkeerde keuzes. Laat hij een voorbeeld nemen aan BIGA, de sociale werkvoorziening in Zeist. Die organisatie heeft óók sterk te lijden onder de bezuinigingen vanuit Den Haag, maar daar vangen ze de bezuinigingen op door de top af te slanken. Er wordt daar minder vergaderd, en de mensen op de werkvloer hebben meer verantwoordelijkheid. Dat kan bij SSW ook. We weten dat Van Zijl is teruggegaan in salaris als gevolg van de Wet Normering Topinkomens, maar SSW kan meer doen. Zo is het onbegrijpelijk dat SSW nu juist een nieuwe bestuurder heeft aangetrokken.”

U bent hier