h

"Stemmen voor Europa!?"

16 april 2014

"Stemmen voor Europa!?"

Onder dit motto organiseert de Werkgroep Europa van Jumelage De Bilt een debat voorafgaande aan de verkiezingen voor het Europese parlement, dat plaatsvindt op donderdag 22 mei. In dit comité werken de lokale politieke partijen samen.

Het debat vind plaats op het gemeentehuis, in de raadzaal, ook wel Mathildezaal genoemd. Het gebeurt op maandag 12 mei, om 8 uur 's-avonds, en staat onder leiding van burgemeester Arjen Gerritsen.

De aan het debat deelnemende partijen zijn in alfabetische volgorde: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP/Christenunie, SP en VVD. Van het PVV is nog niet bekend of zij een vertegenwoordiger kunnen en willen sturen.

Op deze facebookpagina vindt u meer informatie over het debat en de deelnemers.

U bent hier