h

SP: goedkoop is duurkoop bij nieuwe regiotaxi

8 februari 2014

SP: goedkoop is duurkoop bij nieuwe regiotaxi

De SP maakt zich zorgen over het bedrijf dat sinds 1 februari de Regiotaxi-dienst uitvoert. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) dat het contract met Willemsen De Koning aanging, denkt 1,7 miljoen per jaar te besparen, en desondanks betere kwaliteit te leveren. De SP vreest dat die besparing over de ruggen van de medewerkers en de klanten wordt uitgevochten, en stelt vragen.

Lijsttrekker Menno Boer kent de berichten over Willemsen De Koning van onder andere FNV Bondgenoten en RTV Utrecht: “Onder Regio-taxichauffeurs zijn honderden handtekeningen verzameld, want het bedrijf heeft zich in andere provincies een slechte naam verworven. Als een bedrijf goedkoop wil werken, dan zal het uit de lengte of uit de breedte moeten komen. De juichende berichten van Arjen Gerritsen, portefeuillehouder openbaar vervoer van het BRU, klinken ons te mooi om waar te zijn. En als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar.”

Toch beseft Boer dat de bezwaren van de chauffeurs vooralsnog geen wettelijke basis hebben. “Willemsen De Koning is als goedkoopste uit de aanbesteding gekomen, en dan verplicht de wet het BRU om daarvoor te kiezen. Binnenkort worden er nieuwe Europese aanbestedingsregels van kracht waardoor de prijs niet meer doorslaggevend is. Onze eigen SP-Europarlementariër Dennis de Jong heeft daar een grote rol in gespeeld. Je kunt niet met terugwerkende kracht lopende contracten veranderen, maar je kunt er wel bij Willemsen De Koning op aandringen dat ze vooruitlopen op de nieuwe richtlijnen. Als Willemsen De Koning dit contract over een paar jaar wil verlengen, dan hebben ze er zelf ook belang bij om de betrekkingen met de gemeente goed te houden. Een volgende keer komt Willemsen De Koning niet meer weg met alleen maar lage prijzen.”

Tot die tijd wil Boer dat de gemeente zelf actie onderneemt: “We willen dat de gemeente de vinger goed aan de pols houdt. We willen in elk geval dat de gemeente belooft dat er geen mensen ontslagen mogen worden om uitkeringsgerechtigden met een loonkostensubsidie aan te nemen. Dat is verdringing, en daar is die loonkostensubsidie niet voor bedoeld. Ook moet de gemeente eventuele problemen inventariseren, bijvoorbeeld door duidelijk te maken waar eventuele klachten gemeld kunnen worden. Tot slot wil de SP dat gewoon contant betalen mogelijk blijft. Een automatische incasso bij een demente klant is geen goed idee.”
 

U bent hier