h

SP bezoekt comité Herenweg

21 januari 2014

SP bezoekt comité Herenweg

Op 10 januari hebben kandidaat-raadsleden Frans de Ruiter en Charlotte Offenberg een bezoek gebracht aan de bewoners van de Herenweg. Ze hebben gesproken met drie mensen van het comité dat zich verzet tegen de verkeersdruk die zal ontstaan na de opening van het winkelcomplex aan de Hessenweg.  Het gaat deze bewoners niet eens zozeer om hun eigen stukje straat, maar om de hele woonwijk tussen de Looydijk en de Groenekanseweg.  

Het verkeer van de parkeerplaats bij de nieuwe winkels moet de parkeerplaats verlaten via de Herenweg. De Dr. Schaepmanweg is sinds kort eenrichtingsverkeer, dus de Looydijk kan het verkeer niet op. Een deel van de auto’s gaat dus linksaf en rijdt door de wijk. Ze kunnen ook via de Herenweg naar de Hessenweg, maar moeten dan de drukke Hessenweg op zien te komen, waar ze eerst overstekende voetgangers en fietsers tegenkomen, en vervolgens de auto’s en bussen op de doorgaande weg. Deze verkeersafwikkeling geldt ook voor de vele vrachtwagens die winkels bevoorraden. De fundering van de straten is daar niet op gemaakt.  

Het verkeerscirculatieplan van de gemeente bevat plannen om een deel van de Looydijk eenrichtingsverkeer te maken. Wat dan de gevolgen voor de woonstraten zijn is niet geheel duidelijk.  Over het aanzicht van de Herenweg zelf zijn de bewoners wel tevreden, het ziet er nu in ieder geval beter uit. Het was echter wel nodig om de gemeente op diverse tekortkomingen te wijzen, zo waren de uitgang van de opritten niet in de tekening mee genomen. Op de Looydijk geven de stratenmakers ook een inzicht in de planologische kwaliteiten van de gemeente: de lantaarnpaal staat op de parkeerstrook.

U bent hier