h

In Memoriam Gert Mastenbroek

14 december 2011

In Memoriam Gert Mastenbroek

Dirk van Kekem herdenkt overleden SP-lid Gert Mastenbroek:

Eind november is Gert Mastenbroek geveld: na enkele maanden ziekte is hij, toch nog onverwacht, bezweken. Hij ging voorop in de strijd voor het behoud van de Biltse Duinen, eerst tegen plannen voor de aanleg van een golfbaan (1999). Wat later ook tegen de aantasting van de natuur door de aanleg van een wijkje van recreatiewoningen op de camping.

Dat was niet alleen slecht voor natuur en landschap, maar ook voor de positie van de seizoenkampeerders op de camping: die werden geconfronteerd met forse verhogingen van de kampeertarieven. Sommigen moesten worden “verplaatst”, en als ze niet meewerkten, weggepest.

Gert zorgde ervoor dat iedereen alert bleef: de plaatselijke SP-afdeling, maar ook de Vereniging Vrienden van de Biltse Duinen. En toen tenslotte de belangrijkste gevaren waren afgewend, kwamen er een paar mensen met veel geld, die stukken van het natuurgebied kochten en het op allerlei manieren ontoegankelijk wilden maken voor de wandelaars en recreanten. Tegen deze particulieren lopen nu nog juridische procedures. Gert ging bij al deze acties voorop.

Zijn gezin mist hem natuurlijk verreweg het meest, maar wij missen hem ook.

U bent hier