h

SP stelt vragen over late bezorging stempas

28 mei 2010

SP stelt vragen over late bezorging stempas

De SP stelt schriftelijke vragen aan burgemeester Gerritsen over de late bezorging van de stempas. De stempas is pas 26 mei bezorgd, waardoor mensen te laat gewezen zijn op de mogelijkheid om buiten de eigen gemeente te (laten) stemmen. De SP vindt dat niet getuigen van respect voor het kiesrecht van de inwoners van De Bilt. Ook vindt de SP dat deze actie geen reclame is voor de hoge servicenormen die de gemeente zegt na te streven.

Raadslid Anne-Marie Mineur is niet tevreden over de gang van zaken bij de gemeente: “Voor veel mensen is de oproepkaart de eerste herinnering aan de aanstaande verkiezingen. Als die kaart pas op 26 mei in de brievenbus ligt, is dat te laat om nog een machtiging te regelen voor iemand van buiten de gemeente. Veel mensen die zelf niet kunnen stemmen, laten hun kinderen voor zich stemmen. Dat kan nu niet meer. Ook mensen die op 9 juni niet thuis zijn, maar bijvoorbeeld op vakantie in eigen land, zijn te laat om een kiezerspas aan te vragen waarmee ze overal in Nederland kunnen stemmen. Daarmee dwing je mensen om hun stem te laten uitbrengen door mensen in hun directe woonomgeving. Dat is soms lastig. Wij zijn al benaderd door mensen die geen SP-stemmers in hun omgeving kennen. We zijn bang dat mensen dan maar niet gaan stemmen. Dat is een aantasting van ons democratisch systeem. We mogen in Nederland maar eens in de vier jaar stemmen, dan moet de overheid er wel alles aan doen om dat mogelijk te maken.”

Voor mensen die toch via volmacht hun stem willen uitbrengen, heeft Mineur een advies: “U kunt altijd contact opnemen met de plaatselijke of landelijke afdeling van de politieke partij van uw keuze. Zij weten waar in uw omgeving leden wonen van uw partij, en willen die ongetwijfeld benaderen om uw volmacht aan te nemen. Dan weet u in elk geval zeker dat uw stem daar terechtkomt waar u hem bedoeld hebt. De SP in De Bilt is te bereiken via debilt@sp.nl of op nummer 030-6362144.”

U bent hier