h

SP-Kamerlid Paulus Jansen spreekt met Hollandsche Rading over A27

19 februari 2010

SP-Kamerlid Paulus Jansen spreekt met Hollandsche Rading over A27

SP Tweede Kamerlid Paulus JansenOp verzoek van de bewonersvereniging 'HR-A27' heeft de SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen uitgenodigd om met hen te spreken over de verbreding van de A27. Hij zal op dinsdagavond 23 februari naar het Dorpshuis Hollandsche Rading komen. Binnen de Tweede Kamerfractie geldt hij als de expert op het gebied van de geplande verbreding van de A27. Jansen is jarenlang SP-fractievoorzitter geweest in de gemeenteraad van Utrecht en in de Utrechtse Provinciale Staten.

Jansen: “De SP vindt snelwegen verbreden geen oplossing. Asfalt trekt auto's aan, dus voor je het weet staat de weg weer vol. Bovendien loopt de autostroom vast in het centrum van Utrecht. Daar komt bij: de provincie Utrecht maakt de problemen alleen maar groter. Het college betaalt nu mee aan nieuwbouwwoningen in Almere voor de inwoners van de provincie. Laten ze ook zorgen voor werkgelegenheid in Almere. Tot slot pleit de SP ervoor dat er meer wordt ingezet op goed openbaar vervoer op een fijnmazig OV-netwerk. De SP heeft daarom samen met de Christen­unie en GroenLinks in de Kamer het initiatief genomen voor een voorstudie naar een spoorlijn Utrecht-Breda, als schakel in Breda-Almere, parallel aan de A27.”

SP-website van Paulus Jansen
Alle SP-berichten over snelwegen
Alle weblog-artikelen over de A27

U bent hier