h

Verkiezingsdebatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

24 januari 2010

Verkiezingsdebatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraads- verkiezingen worden er in de gemeente verschillende politieke debatten georganiseerd. Inwoners van de gemeente worden zo direct bij de politiek betrokken. Betrokkenheid van de inwoners bij de lokale politiek is belangrijk omdat de gemeentepolitiek de beslissingen neemt die de mensen direct aangaan. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de diverse partijen aanhoren en ook zelf vragen stellen. De SP is er natuurlijk ook bij.

Politiek Café in Groenekan dinsdag 16 februari 2010

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren de verzamelde Groenekanse verenigingen, stichtingen en clubs (Groenekans Landschap, Muze in ’t Groen, ‘Theater in 't Groen' hockeyclub MMHC, Stichting Brigida, Vrouwen van nu, SSGM e.o., Dorpsplein en Dorpsraad Groenekan) een politiek café. Het leek hen goed om de politieke partijen uit de gemeente de Bilt eens uit te nodigen om aan de Groenekanners duidelijk te maken wat hun visie is op kleine kernen in het algemeen en op de problematiek van Groenekan in het bijzonder.
Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan de ontwikkelingen rond de verbreding van de A27, de culturele activiteiten op fort Ruigenhoek, de ervaringen met de recreatie in de Ruigenhoekse polder, het bestemmingsplan Kern Groenekan, de ontsluiting van de hockeyclub, de ontwikkeling van lokale ondernemingsactiviteiten en de invloed van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Landelijk Ontwikkelingsplan Kromme Rijn gebied (LOP) voor de recreatieve en agrarische sectoren. Natuurlijk kunt u partijen ook bevragen op hun visie op meer algemene onderwerpen zoals duurzaamheid, ouderen- en jongerenbeleid, sociale woningbouw, sport, recreatie, cultuur, (verkeers-)veiligheid etc.

De discussiebijeenkomst met de politieke partijen uit de gemeente De Bilt staat gepland voor dinsdag 16 februari, 20.00 uur in de Boskapel aan de Grothelaan in Groenekan.
Voorafgaand aan die bijeenkomst kunnen Groenekanners eventuele specifieke vragen via de secretaris van de Dorpsraad Groenekan aan de partijen voorleggen zodat die zich daarop alvast kunnen voorbereiden. Die vragen kunt u insturen via het e-mailadres secretaris@dorpsraadgroenekan.nl of schriftelijk naar: Secretaris Dorpsraad Groenekan, Berkenlaan 30, 3737 RN Groenekan. Meer informatie over het politieke café, de Verkiezingsprogramma’s en perspublicaties van de Biltse politieke partijen kunt u onder meer hier vinden op de website van de Dorpsraad Groenekan.

Lijsttrekkersfestival Vierklank vrijdag 19 februari 2010

De Vierklank organiseert op vrijdag 19 februari in de Mathildezaal van het gemeentehuis het tweede Vierklank Lijsttrekkersfestival. De gedachte achter het festival is dat verkiezingen feestelijke gebeurtenissen zijn, die het waard zijn gevierd te worden. Het wordt daarom geen lijsttrekkersdebat, maar een presentatie door de lijsttrekkers. Zij houden ieder een voordracht van drie minuten over een verschillend thema. Onderwerp en lijsttrekker zijn door loting aan elkaar gekoppeld. De volgorde van spreken kwam eveneens door die loting tot stand.
Griffier Jannelies van Berkel verrichtte de trekking op 14 januari in de Mathildehal van Jagtlust.
De uitslag van de loting is:
1. Leefomgeving, natuur, recreatie. Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang)
2. Infrastructuur, wegen, auto- fietsverkeer, openbaar vervoer. Johan Slootweg (SGP)
3. Sport, cultuur en onderwijs. Frans Poot (D66)
4. Wijkgericht werken, communicatie en dienstverlening. Pieter van Maaren (CDA)
5. Welzijn, jongeren, ouderen, mensen met een beperking. Nico Jansen (ChristenUnie)
6. Veiligheid, preventie. Etiënne van Buren (SP)
7. Duurzaamheid en milieu. Désirée Schmalschläger (GroenLinks&PvdA)
8. Wonen, werken en ondernemen. Anne Doedens (VVD)
Het evenement wordt geleid door de politiek verslaggever van De Vierklank, Guus Geebel. Een jury onder voorzitterschap van Leo Fijen beoordeelt de presentaties en wijst een winnaar aan. De overige juryleden zijn: Inge Jansen, Jan van ’t Land, Hassan Oumhamed en Ella Prins. De winnaar ontvangt een beker die burgemeester Arjen Gerritsen zal uitreiken. Het Vierklank Lijsttrekkersfestival 2006 werd gewonnen door Frans Poot (D66), die zijn titel dus kan verdedigen. De Vierklank nodigt alle kiezers uit om op vrijdag 19 februari van 16.00 tot 19.00 uur naar de Mathildezaal van het gemeentehuis komen om hun favoriet aan te moedigen. RTV De Bilt zal het festival uitzenden.

Verkiezingsdebat WVT 24 februari 2010

Het programma begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, entree is gratis. In het deel voor de pauze zullen vier lijsttrekkers per persoon max. 5 minuten de tijd krijgen om een presentatie te geven. Daarna is er ruim de gelegenheid voor mensen uit de zaal om vragen te stellen en te discussieren. Na de pauze komt de tweede groep van vier lijsttrekkers aan het woord. De verwachtte eindtijd van de avond zal rond 22.30 uur liggen.

U bent hier