h

SP De Bilt deelt gebakken peren uit.

26 januari 2010

SP De Bilt deelt gebakken peren uit.

Op zondag 7 februari reikt SP De Bilt de Gebakken Peer Trofee uit aan de wethouder die de inwoners van De Bilt heeft meest met de gebakken peren heeft laten zitten. De uitreiking vindt plaats tijdens een politieke middag in café van Miltenburg in Bilthoven, die tussen 16.00u en 18.00u plaatsvindt.

In het najaar van 2009 heeft SP De Bilt een afdelingskrant verspreid in de hele gemeente. SP De Bilt vroeg daarin aan de inwoners van De Bilt om hun nominaties in te sturen over wat zij beschouwen als de grootste misbaksels van de gemeentebestuurders. Op 7 februari wordt deze campagne afgerond in café Miltenburg aan de Brandenburgerweg. Daar zal om 16.00 uur de Gebakken Peer trofee worden uitgereikt aan de wethouder die het meest belastende project in portefeuille heeft.

Tientallen nominaties kwamen binnen. Vanuit alle inzendingen zijn de volgende projecten van de gemeente als grootste kanshebbers genomineerd:
• De misstanden rond bedrijventerrein Larenstein en de bunker;
• Het onderhoud van openbaar groen;
• Het behoud van het hertenkamp aan de Melkweg;
• Verkeersveiligheid en sluipverkeer;
• Inspraak bij bouwplannen zoals de Melkweg en La Plata;
• Het ontbreken van een buitenzwembad bij het Brandenburg zwembad.
Andere misstanden volgens de inwoners van de gemeente zijn onder andere het parkeerbeleid bij scholen, thuiszorg, Hessing, de plannen voor een golfbaan, openheid van bestuur en de brede school. SP De Bilt neemt alle kritiek serieus en zal de vinger aan de pols blijven houden.
SP De Bilt nodigt iedereen uit om op 7 februari om bij de uitreiking van de Gebakken Peer wisseltrofee aanwezig te zijn in café Miltenburg. De uitreiking zal starten om 16.00u en eindigt rond 18.00u.

De reacties op een rij

1. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
1) het idiote besluit nam om weilanden bij het bedrijventerrein Weltevreden, waar niemand last van heeft, om te bouwen tot sportvelden, en de sportvelden achter de Kometenbaan tot bedrijventerrein waar massa’s mensen last van hebben (lawaai, uitzicht verpest, groen weg.
2) Zo stom was om te denken dat ze een atoomoorlog-bestendige bunker wel even kop konden laten blazen.
3) Zo stom is dat ze nog steeds niet weten dat Megascholen slecht zijn voor kinderen (Brede School / Melkweg)
Larenstein werd veel genomineerd voor de gebakken peer
2. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
steeds meer groen opoffert voor bouw (nu weer het hertenkamp.)
3. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
1. het buitenzwembad heeft opgeheven
2. torenhoge gemeentebelasting en een veel te dure raadszaal!
3. achterstallig groenonderhoud!! Schamen jullie, stelletje VVD’ers!
4. 9 tot 5 instelling, niet servicegericht, klantvriendelijk
IJskoude douche voor gemeente De Bilt!
4. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
1. Verkeerd is omgegaan met het Hessingterrein
2. een golfbaan wilde toestaan
3. het doordrukken van plan Larenstein
5. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
met de bouw van Larenstein zouden de (vervuilende) bedrijven uit onze ‘achtertuin’ (de Ambachtstraat) verdwijnen. De gemeente heeft dit halfslachtig aangepakt. Een stinkende en herriemakende autospuiterij blijft gewoon! En ook de herriemakende vleesopslag.
6. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
ons dierenpark inneemt
ons opzadelt met veel te verkeer en woningen op een klein oppervlak
onze stem niet wil horen!!!!
7. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
1) niet van plan is te controleren voor handhaving gesloten stelling verkeer, met als resultaat weer steeds meer verkeer in Westbroek!!
2) 10 zakken voor inzameling plastic. Bij navraag bij gemeente voor zakken wat het antwoord dat men niet wist hoe het verder ging, maar konden ze wel KOPEN bij Action. Dan maar weer bij het huisvuil! De gemeente verdient hier aan en wij moeten zakken kopen, is de omgek. wereld.
8. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
het sluipverkeer op de Blauwkapelseweg niet aangepakt wordt en dat de Dorpsstraat géén eenrichtingsverkeer is geworden.

de toeters voor het gemeentehuis. symbool voor het "het ene oor in het andere uit?"
9. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
O.K. ik zit ermee: — met alle aktiepunten in deze krant beschreven.
Het allerergste vind ik de overweging (hierin niet beschreven) het dierenpark op Larenstein te plaatsen, waar er onvoldoende toezicht en bescherming voor de dieren zou zijn.
Laat alstublieft hertenpark / kinderboerderij waar ze zijn! Vooral ook voor de ouderen en hun kleinkinderen dicht rondom.
10. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
mij in 2008 grond heeft verkocht die gesaneerd zou zijn, en naar nu blijkt, een ernstige grondwaterverontreiniging heeft, terwijl men daar al eerder van op de hoogte was!! (Park Brandenburg)
11. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
riolering van mijn buurman loopt door mijn gazon aan de straatkant is niet zelf aan de gemeente riolering aangesloten.
12. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
zo duidelijk de voorkeur geeft aan kwantiteit boven kwaliteit!
(Maar ik word geen lid, ben al lid van D’66.)
13. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
het oude buitenbad heeft laten weghalen zonder een (gezond) alternatief voor deze kindrijke gemeente. Echt belachelijk!
14. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
zomaar zonder overleg wanstaltige blokken beton plaatst op onze stoep.
15. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
bouwkundig negeert men in Bilthoven het dorpse karakter. We zitten niet te wachten op een tweede Hoog Catharijne in Kwinkelier. Ziel verkocht aan project-ontwikkelaars! Zwembad met schuifdak een optie?
16. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
omdat de gemeente de Olberslaan door willen trekken naar de Planetenbaan en het grasveld tussen Tweelingen en Olberslaan gaat bebouwen. Het wordt hier helemaal volgebouwd! Heb ik geen recht op een beetje ruimte, rust en groen?
17. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
een duur extern bureau inhuurde om te laten onderzoeken wat wij met z’n allen niet wilden: een golfbaan in ons dorp.
18. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
een “rijke” gemeente niet kiest voor een buitenzwembad, vroeger hadden we er twee!
Dat de gemeente er niet meer is vóór de gemeente, maar eerder tegen. Voorbeeld: kopen stukjes groen Jagtplan.
19. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
besloten heeft, me m’n laatste stukje groen leven afneemt, m’n laatste dagen in rust . Ben hoogbejaard en wil in dit huis dood gaan, zonder herrie en rondom beton. Ook nu al is mijn leven ontregeld door ’t vooruitzicht van ons allemaal te wachten staat. Walg van de gedachte. Zou zo nog door kunnen schrijven!
20. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
niet instemt met een buitenbad.
Project Melkweg moet van de baan.
Larenstein is een flop. Weg ermee. Schande!
21. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
omdat de gemeente De Bilt vergunning heeft verleend om onder onze flat (80-90-jarige) een vlees- en vleeswarengroothandel en verwerkingsbedrijf te vestigen aan firma Zweistra, Maertensplein 18, Maartensdijk. Stank, herrie, aan- en afrijdende vrachtwagens.
22. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
onbetrouwbaar is, lijdt aan grootheidswaanzin en zicht niets van de burger aantrekt.
23. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
o een bouwvergunning afgeeft
1) niet conform het bepaalde in het bestemmingsplan, én
2) zonder te inventariseren wat de gevolgen zijn voor de omwonenden.
o de burger aanmoedigt de gemeentelijke website te gebruiken voor het indienen van klachten, terwijl die website nauwelijks operationeel is, waardoor vervolgens de afhandelijk van klachten maanden in beslag neemt.
24. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
alles vol bouwt en ons een skate baan door de strot probeert te duwen naast een drukke weg vlak bij onze woonwijk
een mand vol gebakken peren voor het gemeentebestuur
25. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
1/ De auto wordt in Bilthoven noord gepromoot. Plotseling is al het niet geplaveide voetgangersgebied tot gratis parkeerterrein verklaard. In mijn kleine straat wonen ruim 30 kinderen. Een boom voor mijn huis moest 3 jaar geleden worden omgehaald. Er zou een nieuwe worden geplant. Dat is niet gebeurd. Dat is nu ook parkeerterrein. In veel gemeenten is de omgeving van scholen autoluw verklaard en is parkeren daar verboden. In de Bilt is bij scholen juist de hele omgeving "parkeeraantrekkelijk" gemaakt ! !
2/ Verkeersregels voor schoolkinderen gelden hier niet. Nadat ze het verkeersexamen hebben gehaald, geven ze nooit meer aan als ze veranderen willen van richting ! Ze rijden met 3 of 4 naast elkaar ! Ik heb nog nooit gezien, dat een agent ze hier op wees of bekeurde.
3/ Vuilnisemmers moeten aan één kant van de weg worden gezet. Het plan was, dat om de paar jaar te wisselen. Dan zouden de vuilnisauto's de tegengestelde richting gaan rijden. Dat is nooit gebeurd !
26. Ik zit met de gebakken peren omdat het gemeentebestuur:
Verhoging van de AOW-leeftijd geeft meer werkelozen. Het lijkt me beter alleen aan mensen met een lager en midden inkomen AOW te geven.

/bestanden/Jaarkrant_deBilt_2009.pdf

U bent hier