h

Grondexploitatie Project Melkweg

18 december 2009

Grondexploitatie Project Melkweg

De SP-fractie in de gemeenteraad van De Bilt heeft afgelopen donderdag dikke vraagtekens gezet bij de verdere ontwikkelingen rond de melkweg. Op de agenda stond donderdagavond de vaststelling van de grondexploitatie. De financiële onderbouwing van de plannen. Alle overige raadsfracties konden instemmen met deze financiële randvoorwaarden. De SP nadrukkelijk niet.

SP-raadslid Maaico Maarsen zei het alsvolgt:

Het gaat vandaag over de grondexploitatie en niet over de plannen maar het geld is een vertaling van de plannen en zodra we de exploitatie goedkeuren wordt het heel moeilijk om de plannen nog aan te passen.

Allereerst vinden wij het verkeerd om de exploitatie vast te stellen terwijl de planvorming nog niet is afgerond.
Toen wij in juni over deze plannen spraken zag de SP de voordelen maar had nog wel wat opmerkingen.
1. Het ontbreken van een integrale gebiedsvisie met wijkpark. Daar was in juni de wethouder nog niet enthousiast voor maar inmiddels wordt daar nadrukkelijk wel aandacht aan gegeven zo zagen wij bij de mededelingen.
2. Het ontbreken van een podium staat zo dadelijk op de agenda.
3. En, dat is voor de SP minstens zo belangrijk, het ontbreken van steun en draagvlak in de buurt.

Om steun te krijgen voor de plannen zal er wellicht nog één en ander moeten worden aangepast.
Begin 2010 komt er nog een rondetafel gesprek met alle betrokkenen en door nu de exploitatie vast te stellen worden aanpassingen geblokkeerd.
Wij zien de voordelen van deze plannen maar ook de druk op de buurt van de extra bebouwing, niet alleen van dit plan maar even verder op Larenstein en dan ook nog de geplande moskee. En tot nu toe is er bijzonder weinig gedaan om drachtvlak in de buurt te krijgen.
Wij vinden de voorwaarde dat hier een kostenneutrale planuitvoering moet betreffen erg zuinig voor een project met zoveel inpact. Er gaat nu geen cent eigen Bilts geld in deze grote ontwikkeling met grote gevolgen voor het woongenot van een grote groep mensen. De raad gaat daar nu te gemakkelijk aan voorbij.

Ik heb in juni afgesloten met de uitspraak dat er nog een aantal her-examens gedaan moesten worden en moet helaas constateren dat dat nog niet in alle gevallen is gelukt.

U bent hier