h

GroenLinks/PvdA spreekt voor haar beurt met motie hertenkamp

25 september 2009

GroenLinks/PvdA spreekt voor haar beurt met motie hertenkamp

In de raadsvergadering van 24 september probeerde GroenLinks/PvdA met een motie over het hertenkamp weer wat sympathie onder de bevolking terug te winnen. Het voorstel was, kort samengevat, om het hertenkamp naar een park bij Larenstein te verplaatsen.

.

De SP kon dit voorstel niet steunen. Het voorstel ging geheel voorbij aan de wens van de bewoners om het hertenpark juist op de huidige plek te handhaven. In plaats van het hertenkamp te verplaatsen stelde de SP voor om het Cultureel Educatief Centrum (CEC) 30 meter naar het westen te plaatsen zodat het hertenkamp gewoon kan blijven waar het is. Wethouder Mittendorf (GroenLinks/PvdA) gaf hierop een duidelijk maar betreurenswaardig antwoord. Dat CEC moet komen waar het nu in de plannen getekend staat. De SP drong aan om de inbreng van omwonenden serieus te nemen en daarbij maximaal in te zetten op behoud en realisatie van zoveel mogelijk groen. De kinderboerderij en (kleinere) dierenweide met enkele monumentale bomen zullen in de plannen blijven bestaan, waar de herten blijven zal na overleg met alle betrokken partijen duidelijk moeten worden. Wat ons betreft blijven ze waar ze zijn, maar als dit geen optie blijkt dan moet overleg met omwonenden uitwijzen wat er wel moet gebeuren

U bent hier