h

De drogredeneringen van het college ontleed: Dorpsweg 266 Maartensdijk

7 december 2016

De drogredeneringen van het college ontleed: Dorpsweg 266 Maartensdijk

De SP werkt graag mee aan het in stand houden van landgoederen. Ze zijn een cruciaal onderdeel van onze gemeente, en Eijkenstein is er een om trots op te zijn. Het is ronduit prachtig. Toch zijn wij met dit plan niet blij.

Er worden namelijk ons inziens verkeerde argumenten gebruikt om de gewenste verbouwing te verklaren.

“Uitgangspunt is “behoud door ontwikkeling”. Er moet ruimte zijn voor ontwikkelingen gericht op het creëren van economische kostendragers indien deze bijdragen aan de versterking van de cultuurhistorische waarden van de buitenplaats(zone)”.

Hierbij gaat men voor het gemak maar voorbij aan de bedoeling van de regels. Deze zijn bedoeld om een landgoed als dit iets bij te bouwen wat werkelijk bijdraagt aan de economische waarde van de locatie. Bijvoorbeeld een nieuwe schuur, een winkel, een garage. Niet de bestaande woning van de troonopvolger. Feitelijk levert deze aanpassing op een bestaande woning geen enkele toegevoegde, economische waarde. Het levert de bewoner een hoop woongemak op. Dat gun ik ze wel, maar niet op deze manier.

En dan nu de ontleding van de gegeven feiten.

De ladder voor duurzame verstedelijking kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. Bij een onverhoopt Nee mag men niet verder de ladder op.

Argument 1:

“Het pand wordt bewoond door een familie met drie opgroeiende kinderen. Het echtpaar heeft een functie in het beheer van het landgoed, hetgeen zich in de toekomst zal uitbreiden. Intern is het pand niet royaal bemeten, zeker niet voor een gezin met vier opgroeiende kinderen.”

Tja, maar welk gezin, dat gezin met 3 kinderen of dat met 4 kinderen? Wat verwacht je van een huisje van ruim 160 jaar oud. Maak er een interne verbouwing van, maak het handig. Geen geldig argument voor de SP.

Overigens zit er een ernstige denkfout in: Waarom moet iemand perse op de plek wonen waar hij of zij werkt? Het lijkt wel of we weer terug zijn in 1850. Totale dienstbaarheid aan het landgoed. In elk geval zien wij ook hier geen geldige reden in. Zeker niet met de moderne manieren van communicatie. Geen geldig argument voor de SP.

“Zonder een vergroting van het woonoppervlak dreigt op termijn leegstand te ontstaan, waardoor bij gebrek aan inkomsten de onderhoudslasten onevenredig op de exploitatie van het landgoed gaan drukken.”

Dit is een prachtige drogreden. Allereerst wordt er “in extremis” een zwart toekomstscenario geschetst. Feitelijk heeft dit niets te maken heeft met de werkelijke situatie. Een woning is in deze gemeente altijd te verhuren, hier waarschijnlijk zelfs tegen een meerprijs vanwege de prachtige directe omgeving. 110m2 is een royale hoeveelheid binnenruimte, het merendeel van onze woningen (huur en koop) in deze gemeente is niet zo groot. Bron: Funda. Niet voor niets dat de gemeente heeft gesteld dat 120m2 meer dan voldoende is voor een woning in dat Bestemmingsplan. Het is teleurstellend dat onze ambtenaren in deze non-argumenten getrapt zijn.

Conclusie: Geen geldige onderbouwing, wordt door de Raad van State ongetwijfeld weggevaagd. We kunnen niet meer verder de ladder op, maar doen het toch maar even.

Argument 2:

“Het plangebied en het hoofdhuis bevinden zich buiten bestaand stedelijk gebied. De aard van het object (onderdeel van een rijks monumentaal landgoed) is echter zo specifiek dat een alternatieve invulling van het plan op een andere locatie per definitie niet mogelijk is.”

Prachtig, maar uitgaande van het principe dat je niet perse op je werk hoeft te wonen, is dit wederom een non-argument. Je kan overal wonen. Het Rijk heeft zelfs een regel dat bij overplaatsing van ambtenaren een extra (enkele) reistijd van 1 uur geen probleem mag zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat er geen passende woning te vinden is binnen een uur reizen. Geen geldig argument voor de SP.

Als wij deze wegstrepen tegen het wel valide argument in de ladder van duurzame verstedelijking dan blijft alleen het laatste argument overeind.

Argument 3:

“Gesteld kan worden dat de locatie voldoende ontsloten is.” Klopt.

Maar aangezien we al bij trede 1 bleven steken, kan dit plan voor de SP niet doorgaan. Overigens, de voorgestelde uitvoering bevalt ons wel. De manier waarop oud en nieuw mooi overgaan is goed gedaan. Dat is dus de reden niet. Maar deze aanvraag dient te gebeuren op basis van WERKELIJKE argumenten, ik heb ze nauwelijks gehoord. Jammer. U begrijpt, de SP heeft tegen gestemd.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier