h

Mogelijkheden op de (sociale) huurmarkt.

1 juni 2015

Mogelijkheden op de (sociale) huurmarkt.

Afgelopen donderdag (28 mei 2015) werd door de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. In dit document staan de plannen van de gemeente voor de rest van het jaar, en wordt er vast een winstwaarschuwing gegeven over aankomende problemen of moeilijkheden. Er was dit keer een stukje gewijd aan de (sociale) huurmarkt.

“Het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden in onze gemeente is afgelopen tijd flink toegenomen. Dit legt een grote druk op de vrijkomende sociale huurwoningen en zorgt ervoor dat de wachtlijst/wachttijd voor de regulier woningzoekenden toeneemt.” aldus de Voorjaarsnota 2015.

Dat klinkt allemaal heel erg logisch, maar gaat voorbij aan de grotere problemen van deze gemeente op het gebied van (sociale) woningbouw. Onze wachtlijst voor woningzoekenden neemt om andere redenen veel meer toe. Om dit dan maar op het bordje van een landelijke verplichting te gooien alleen, is wel erg kortzichtig. Verder doet het college geen enkele moeite om een oplossing voor dit probleem te vinden. Dat is wel erg makkelijk.

Verouderde huurwoningen.

Het bestand van zeer verouderde woningen van de SSW neemt ook steeds meer toe. Er staan nu hele wijken al jaren te wachten op renovatie, om maar eens wat wijken te noemen: Akker en Troelstraweg is ook al weer 25 jaar niet gedaan; Saturnus/Uranus en Zonneplein zijn nog erger verouderd. Gelukkig zijn de volgende wijken al op de kaart gezet: Plutolaan/Beatrixlaan en Meidoornpad/Seringstraat. Hiervoor zijn nu de eerste stappen gezet om tot renovatie te komen.

De SSW erkent dit probleem en is nu met een inventarisatie begonnen welke woningen het meest dringend opgeknapt moeten worden. Dat is een goede zaak uiteraard, jammer dat het zo laat is, maar ze zijn begonnen in elk geval. Maar de huidige bewoners van deze woningen moeten tijdens de renovatie ergens anders wonen. Dat betekent dat er in de aankomende 5 jaar woonruimte gezocht moet worden voor gemiddeld 50 gezinnen per jaar.

Geen substantiële nieuwbouw van huurwoningen.

Als er al eens (sociale) huurwoningen gebouwd worden dan gaat het steeds om een paar of hooguit een enkele tiental. Geen grote wijken of redelijke grote plannen. Dit kan alleen opgelost worden als de gemeente nu een stuk grond aanwijst aan een woningcorporatie die hier een flink kan gaan bouwen. Grond is moeilijk te verkrijgen in deze gemeente, zeker door het beschermen van Bilthoven Noord door de gemeente.

De enige grote mogelijkheid die er nog is in deze gemeente is het Schapenweitje. Daar kan best iets mee gedaan worden. We kunnen een behoorlijk aantal woningen kwijt, zeker als het appartementen gaan worden. Maar dan moet deze gemeente nu eindelijk eerst eens kleur bekennen. Als wij daar niets willen bouwen ( wat ik best wel kan begrijpen) dan kunnen we dat gebied altijd nog administratief uitruilen tegen een ander stuk grond wat nu nog niet mogelijk is om te bebouwen, omdat het buiten de Rode Contour ligt. De provincie werkt hier in het algemeen graag aan mee. Voordeel is ook dat er automatisch een beschermd stuk groen zal ontstaan midden in de gemeente en die bescherming krijgt het van de provincie.

Scheefwonen (financieel).

In onze gemeente wonen een aantal mensen die meer verdienen dan de huidige normen toestaan. Over die normen zal ik het nu niet hebben, maar meer over de gevolgen hiervan. Deze mensen kunnen niet kopen in deze gemeente omdat een gemiddelde woning hier minstens 240.000 kost. Met de huidige hypotheekregelingen moet je dan minimaal 60.000 per jaar verdienen om dit via een hypotheek te regelen. Dat hebben er echt zeer weinig mensen die nu nog in een sociale woning zitten, dat wil zeggen dat iedereen die meer dan 44.000 en minder dan 60.000 krijgt on deze gemeente vast zit. Deze mensen gaan voorlopig zeker niet verhuizen want die krijgen echt geen woning meer. Stop dus met het Haags beleid van het niet toewijzen van huurwoningen aan mensen die toevallig nu te veel verdienen. Er is hier namelijk wel gewoon ruimte voor, ruimte die de SSW niet gebruikt.

Scheefwonen (ruimtelijk)

Er zijn veel ouderen die graag in een mooi appartement willen gaan wonen en nu nog in een eengezinswoning zitten. Die mensen wonen daar al vaak tientallen jaren en hebben een mooie huur vergeleken met anderen. Als deze mensen nu gaan verhuizen betalen zij in hun nieuwe appartement in een zo maar honderden euro's meer. Dat geld hebben ze vaak niet eens. De SSW weigert om deze mensen tegemoet te komen met een regeling om zo die appartementen voor (meestal) ouderen aantrekkelijker te maken. Ook deze mensen blijven dus logischerwijs in hun te grote woningen zitten.

Oplossing zou kunnen zijn dat deze mensen met hun oude huur in het appartement gaan wonen (of met een kleine huurverhoging). Hierdoor komen er weer eengezinswoningen vrij voor gezinnen die nu nog noodgedwongen in een te klein appartement zitten. Uiteindelijk woont iedereen dan na verloop van tijd in een geschikte woning voor hem of haar. Hoeven er ook geen (ongetwijfeld) onwerkbare regels vanuit Den Haag te komen, waar nu al wel sprake van is.

Urgentie verklaringen.

Andere gemeenten geven nog steeds veel makkelijker urgentieverklaringen uit dan deze gemeente. En iemand die er een heeft mag overal in het BRU-gebied gaan wonen. Dat is het nadeel van Woningnet voor Bilthoven. Uiteraard levert ook dit extra druk op de huurmarkt. Niet dat de SP tegen urgenties is, zeker niet, maar urgentieverklaringen mogen alleen gebruikt worden in de huidige woonplaats. Dat is eerlijker voor iedereen.

Grotere vraag naar huurwoningen in het algemeen.

Door de crisis hebben veel mensen hun baan verloren, financieel een flinke stap terug moeten doen of zijn nu door hun studieschuld niet in staat om een woning te kopen. Die willen ook wonen. Feit is dat deze gemeente jaarlijks flink extra woningen nodig heeft, om niet verder in de problemen te komen. Die komen er niet van zelf, die moeten wij echt gaan bouwen. Maar zelfs al gaan we morgen planne maken dan staan die woningen er echt nog niet gelijk.

Dus zal het tot die tijd met slimme regels en veel kleine maatregelen moeten gebeuren. Als wij nu ineens gaan bouwen duurt het een enkele jaren voor die nieuwe woningen er werkelijk staan. Een ding weten we wel zeker, dit gaat niet goed. Er moet iets gaan gebeuren en de tot nu toe gebruikte maatregelen van de gemeente, provincie en het rijk maken het probleem alleen maar erger. Veel erger.

Conclusie.

Er moet nu echt nagedacht gaan worden over hoe nu verder. Want nu is het al onmogelijk voor de jongeren van nu om een betaalbare huurwoning te vinden. Die moeten dus straks verhuizen naar een gemeente verder weg. Dat gaf de wethouder afgelopen donderdag ook gewoon toe. Door het “verbannen” van niet-kapitaalkrachtige jongeren uit onze gemeente komt er een volgend probleem aan. Het gegarandeerd falen van de participatiesamenleving in deze gemeente. Maar dat is er een voor de volgende keer.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier