Al eeuwen voeren Nederlanders de strijd tegen het water. Dit doen wij niet “ieder voor zich”. Nee, we voeren die strijd collectief en met groot succes. Dat kan ook voor het op orde krijgen van de zorg, de inkomensverdeling, de klimaatproblemen. In deze tijden van individualisering vergeten we soms dat we elkaar hierin echt nodig hebben.

De SP is de enige partij die zo consequent het belang van collectief optreden in het oog houdt. Dus niet ieder voor zich in de ijdele hoop dat we er allemaal wat mee opschieten. Andersom is vruchtbaarder.

VOOR ELKAAR EN DAARMEE VOOR ONSZELF!

Laten we dit voorop stellen: de gemeente beslist niet over alles. De landelijke en provinciale politiek geven voor veel gemeentelijke besluiten de kaders. Daarom is het belangrijk op een partij te stemmen die op provinciaal, landelijk en Europees niveau haar invloed laat gelden. Maar er blijven voldoende dingen over waar de gemeente over beslist en dat zijn vaak juist dingen die ons direct raken. Voor wie onze acties en de raadsvergaderingen een beetje volgt zal het opvallen dat de SP steeds de kansen opzoekt waar de “gewone” bewoners van De Bilt het meest bij gebaat zijn. Dat blijven we de komende 4 jaar natuurlijk ook gewoon doen. Hoe meer stemmen, hoe meer kracht. We zien uw stem ook als ondersteuning voor al die SP-leden die zich inzetten voor een betere wereld en die graag de handen uit de mouwen steken. Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt: ook als er geen verkiezingen zijn.

De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt.

Kandidaten: 
Menno
Boer
Email: 
mhoboer@hotmail.com
Telefoon: 
06-27342536
Introductie: 

Ik ben Menno Boer, geboren in Utrecht in 1969, opgegroeid in Nieuwegein en sinds 2007 wonend in Bilthoven. Oud-buschauffeur, nu werkzaam in de logistiek en overtuigd all-round BOERgondiër. Na 4 jaar zeer succesvol oppositievoeren in de raad, wil ik met uw steun de volgende stap wagen. De SP in het gemeentebestuur. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat deze gemeente er duidelijk aan toe is. Ik heb nu 4 jaar afbraakbeleid gezien en op belangrijke vlakken (sociale woningen, onderhoud openbare ruimte of gewoon de zorg) geen enkele actie van de coalitie, dat het gewoon anders moet. Stem dus SP op 21 maart!

Ondertitel: 
Fractievoorzitter/Lijsttrekker
Frans
de Ruiter
Introductie: 

Mijn naam is Frans de Ruiter. Ik ben geboren op Nieuwstraat 9, De Bilt; voor wie hem gekend hebben: achter de schoenmakerij. Bij toeval woon ik daar nu al weer 25 jaar vlakbij, in een wijk die door samenwerking een mooi woonproject voor vluchtelingen heeft gerealiseerd: het Essenkampproject. Ik ben actief in de Fietsersbond. Ik heb bijna 40 jaar in het MBO gewerkt, ga nu met pensioen.

Na 3,5 jaar secretaris in het SP-afdelingsbestuur kan ik me nog meer voor de SP inzetten. In de Raad zou het vanzelfsprekend mijn inzet zijn ons actieprogramma “voor elkaar” te krijgen. Met als belangrijkste thema’s voor De Bilt: zorg en huisvesting (met behoud van groen). Mijn hoofdthema: duurzaamheid, inclusief de menselijke relaties. Hoe? Dichtbij de mensen, vooral de SP-wensen. Niet napraten van anderen maar onderzoeken. Menselijke waardigheid. Samenwerken waar mogelijk.

Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Mischa
van der Heijden
Ondertitel: 
Commissielid, Kandidaat Raadslid
Jacqueline
van Haperen
Ondertitel: 
Commissielid, Kandidaat Raadslid
Willem
van Rhenen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Aleksandra
Leijenhorst
Introductie: 

Ik ben Aleksandra Leijenhorst, 50 jaar en ik woon met veel plezier in Bilthoven. Maar er kunnen dingen beter. Als moeder van o.a.  2 zorg intensieve kinderen weet ik hoeveel tijd er gaat zitten in het regelen van voorzieningen, onderwijs en het dagelijks vechten voor een gewone plek. Ik wil dat in de Bilt iedereen er mag zijn, niet om wat hij heeft, maar om wie hij is. Gewoon toegankelijk en goed voor elkaar. Denk niet dat uw stem er niet toe doet. We hebben uw stem nodig om met elkaar een socialer en humaner beleid uit te voeren. 21 maart kunt u kiezen of het zo blijft of dat het anders moet. U heeft het laatste woord!

Ondertitel: 
Voorzitter, Kandidaat Raadslid
Marisca
van der Burgh
Introductie: 

Mijn naam is Marisca van der Burgh, geboren in Leiden in 1955. Sinds mijn studie aan de hogeschool van Utrecht woonde ik aldaar, later in Wijk bij Duurstede en sinds 2014 in Bilthoven. Werkzaam geweest in diverse bedrijven in verschillende beroepen, ook jaren in de GGZ. Ook heb ik na een journalistieke opleiding veel ervaring opgedaan in het produceren van artikelen voor diverse vakbladen, en een boek geschreven over rouwverwerking. Momenteel schrijf ik een boek over altenatieve behandelwijzen in de GGZ. Daarnaast zet ik mij in voor de bewonerscommissie Plutolaan en Beatrixlaan. Sociale woningbouw heeft mijn hart. Voor SP afdeling De Bilt ben ik vooral bezig met het maken van teksten voor publicatie in de media, zowel op papier als in sociale media.

Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Anne-Marie
Mineur
Introductie: 

Ik ben Anne-Marie Mineur, geboren in Oss in 1967 en sinds 2002 woonachtig in De Bilt.  Van 2006 tot 2012 heb ik in de gemeenteraad van deze mooie gemeente gezeten, vanaf 2011 zat ik in Provinciale Staten van Utrecht, en sinds 2014 zit ik in het Europees Parlement.  Op al die plaatsen werk ik hard om de stem van gewone mensen te laten horen.  Ik zit voorlopig nog wel in het Europees Parlement, dus een stem op mij betekent niet dat ik in de gemeenteraad kom. Maar ik sta de Biltse raadsfractie graag met raad en daad terzijde, dus je stem gaat zeker niet verloren.

Ondertitel: 
Europees Parlementslid, Kandidaat Raadslid
Maaico
Maarsen
Introductie: 

Ik ben Maaico Maarsen. Ik ben in 1962 in Den Dolder geboren en woon sinds 1991 in Bilthoven. Ik ben getrouwd en heb een zoon en dochter. Sinds 1979 werk ik in de ICT en in mijn vrije tijd maak ik muziek in een muziekvereniging en speel ik volleybal.  Ik heb tussen 2006-2014 zes jaar in de raad gezeten. 

 
Ik heb mij in 2006 verkiesbaar gesteld omdat ik iets aan het zwembad Brandenburg wilde doen. We zijn 12 jaar verder en nu ligt er een knullige oplossing. of wat dacht u van het rattenprobleem; als SP proberen we al drie jaar aandacht van de raad hiervoor te krijgen. Wees NU op tijd en stem NU SP!
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Koos
Smits
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Gert
van Nek
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Tom
Wanders
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Johan
Stekelenburg
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Roza
Gjorgieva
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Frits
Meeuwsen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Jeroen
Meijerink
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Astrid
Zwaneveld
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Gaby
Puhlmann
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Mirte
Vos
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Kees
van Alflen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Miriam
Fuchs
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Pieter
de Wit
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Trees
van Antwerpen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Ineke
ter Heege
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Jan-Jaap
Jansen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Charles
van der Rijst
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Tom
Hazekamp
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Lode
Tomsen
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Etienne
van Buren
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Dirk
van Kekem
Ondertitel: 
Kandidaat Raadslid
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Energie voor de toekomst.
Beschrijving standpunt: 

at we er actief aan werken om in 2030 klimaatneutraal te zijn; we stimuleren dat mensen kiezen voor duurzame energie - denk aan zonnecollectoren, het gebruik van aardwarmte en elektrisch vervoer;

Kernwoord standpunt (titel): 
Openbaar Groen
Beschrijving standpunt: 

het openbaar groen zo inrichten dat het zo vriendelijk mogelijk is voor insecten. Dit betekent onder andere dat er zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit is vooral van belang omdat de insectenpopulatie in 25 jaar tijd met 75% is afgenomen;

Kernwoord standpunt (titel): 
Recht op werk
Beschrijving standpunt: 

waar mogelijk bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken, dat werk laten doen door mensen met een beperking (“social return”). Onze eigen sociale werkvoorziening (BIGA) mag bij voorrang het werk doen dat geschikt is voor deze doelgroep; 

Kernwoord standpunt (titel): 
MKB en economie
Beschrijving standpunt: 

lokale ondernemers, met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beschermen en indien nodig ondersteunen. We investeren niet in grote shopping malls;

Kernwoord standpunt (titel): 
Groen
Beschrijving standpunt: 

de komende jaren investeren in groenbeheer en zorgen voor een regelmatig onderhoud van het groen binnen de gemeente.

Kernwoord standpunt (titel): 
Verkeer
Beschrijving standpunt: 

het gebruik stimuleren van alternatieve vormen van transport en daarmee het gebruik van de brandstofauto terugdringen. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen en elektrisch te rijden;

Kernwoord standpunt (titel): 
Verkeer
Beschrijving standpunt: 

het gebruik van de fiets bevorderen. Dat is gratis lichaamsbeweging voor de fietser, het levert geen vuile uitlaatgassen op en er zijn minder risico’s op ongelukken. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte krijgt de fietser daarom nadrukkelijk de aandacht;

Agenda: 
Titel: 
DISCUSSIEAVOND: “DUURZAAMHEID IN HET NEOLIBERALISME”
Datum en tijd: 
woensdag, maart 7, 2018 - 19:30
Info: 

SP De Bilt organiseert op woensdag 7 maart a.s. van 20.00-22.00u een lezing en discussie met als titel: “Duurzaamheid in het Neoliberalisme”. Spreker is filosoof Robin Brouwer, gespreksleider: Jikke de Ruiter.

De actualiteit gaat steeds vaker over het veranderende klimaat, de stijging van de zeespiegel of meer fijnstof in de lucht. Een van de belangrijkste thema’s van de komende tijd is daarom “Duurzaamheid”. Dit zal dus ook een belangrijk thema in de raadsverkiezingen van 21 maart worden. Zoals elke politieke partij heeft ook SP De Bilt uitgangspunten over duurzaamheid in haar verkiezingsprogramma staan. De vraag is: hoe gaan we dit in gemeente De Bilt aanpakken?

Met bijna algemene stemmen in de raad heeft Gemeente De Bilt besloten tot een “Routekaart energieneutraal De Bilt 2030. Daarin wordt bijvoorbeeld gesproken over de overgang op termijn van gas naar elektriciteit. Dat heeft alleen maar zin als we de elektriciteit niet meer uit fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas…) halen maar uit de zonnestralen of de wind. Zo staan er in de Routekaart diverse maatregelen die we in de komende jaren moeten gaan nemen. Dat gaat ons een boel geld kosten. Hoe krijgen we dat voor elkaar in onze marktgerichte samenleving zonder dat degenen die het veel minder goed kunnen betalen, daar de rekening voor gepresenteerd krijgen?

De oplossingen zijn niet zo maar te geven. De deskundigen kunnen ons een aantal tips geven, maar hoe we het gaan aanpakken: daar kunnen wij invloed op hebben. In het stemhokje op 21 maart, maar ook nu alvast. Door erover het gesprek aan te gaan vanuit eigen verantwoordelijkheid voor de wereld, voor De Bilt en voor elkaar!

Waar: 
Cafe van Miltenburg; Oude Brandenburgerweg 32; Bilthoven
Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

Ik ben Menno Boer, geboren in Utrecht in 1969, opgegroeid in Nieuwegein en sinds 2007 wonend in Bilthoven. Oud-buschauffeur, nu werkzaam in de logistiek en overtuigd all-round bourgondiër. Na 4 jaar zeer succesvol oppositievoeren in de raad, wil ik met uw steun de volgende stap wagen. De SP in het gemeentebestuur. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat deze gemeente er duidelijk aan toe is. Ik heb nu 4 jaar afbraakbeleid van de coalitie gezien en op belangrijke vlakken (sociale woningen, onderhoud openbare ruimte of gewoon de zorg) is er ook geen visie van de coalitiepartijen op verbetering. Dus het moet nu gewoon anders. Stem dus SP op 21 maart!

Menno Boer
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/SPDeBilt
Aantal topkandidaten: 
5

Fractie-blog

Nieuws