Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP De Bilt

Voor jezelf, Voor elkaar

Al eeuwen voeren Nederlanders de strijd tegen het water. Dit doen wij niet “ieder voor zich”. Nee, we voeren die strijd collectief en met groot succes. Dat kan ook voor het op orde krijgen van de zorg, de inkomensverdeling, de klimaatproblemen. In deze tijden van individualisering vergeten we soms dat we elkaar hierin echt nodig hebben.

De SP is de enige partij die zo consequent het belang van collectief optreden in het oog houdt. Dus niet ieder voor zich in de ijdele hoop dat we er allemaal wat mee opschieten. Andersom is vruchtbaarder.

VOOR ELKAAR EN DAARMEE VOOR ONSZELF!

Laten we dit voorop stellen: de gemeente beslist niet over alles. De landelijke en provinciale politiek geven voor veel gemeentelijke besluiten de kaders. Daarom is het belangrijk op een partij te stemmen die op provinciaal, landelijk en Europees niveau haar invloed laat gelden. Maar er blijven voldoende dingen over waar de gemeente over beslist en dat zijn vaak juist dingen die ons direct raken. Voor wie onze acties en de raadsvergaderingen een beetje volgt zal het opvallen dat de SP steeds de kansen opzoekt waar de “gewone” bewoners van De Bilt het meest bij gebaat zijn. Dat blijven we de komende 4 jaar natuurlijk ook gewoon doen. Hoe meer stemmen, hoe meer kracht. We zien uw stem ook als ondersteuning voor al die SP-leden die zich inzetten voor een betere wereld en die graag de handen uit de mouwen steken. Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt: ook als er geen verkiezingen zijn.

De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt.

Lijsttrekker: Menno Boer

Ik ben Menno Boer, geboren in Utrecht in 1969, opgegroeid in Nieuwegein en sinds 2007 wonend in Bilthoven. Oud-buschauffeur, nu werkzaam in de logistiek en overtuigd all-round bourgondiër. Na 4 jaar zeer succesvol oppositievoeren in de raad, wil ik met uw steun de volgende stap wagen. De SP in het gemeentebestuur. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat deze gemeente er duidelijk aan toe is. Ik heb nu 4 jaar afbraakbeleid van de coalitie gezien en op belangrijke vlakken (sociale woningen, onderhoud openbare ruimte of gewoon de zorg) is er ook geen visie van de coalitiepartijen op verbetering. Dus het moet nu gewoon anders. Stem dus SP op 21 maart!

1. Menno Boer

Fractievoorzitter/Lijsttrekker

Meer informatie

2. Frans de Ruiter

Kandidaat Raadslid

Meer informatie

3. Mischa van der Heijden

Commissielid, Kandidaat Raadslid

4. Jacqueline van Haperen

Commissielid, Kandidaat Raadslid

5. Willem van Rhenen

Kandidaat Raadslid

6. Aleksandra Leijenhorst

7. Marisca van der Burgh

8. Anne-Marie Mineur

9. Maaico Maarsen

10. Koos Smits

11. Gert van Nek

12. Tom Wanders

13. Johan Stekelenburg

14. Roza Gjorgieva

15. Frits Meeuwsen

16. Jeroen Meijerink

17. Astrid Zwaneveld

18. Gaby Puhlmann

19. Mirte Vos

20. Kees van Alflen

21. Miriam Fuchs

22. Pieter de Wit

23. Trees van Antwerpen

24. Ineke ter Heege

25. Jan-Jaap Jansen

26. Charles van der Rijst

27. Tom Hazekamp

28. Lode Tomsen

29. Etienne van Buren

30. Dirk van Kekem

Energie voor de toekomst.

at we er actief aan werken om in 2030 klimaatneutraal te zijn; we stimuleren dat mensen kiezen voor duurzame energie - denk aan zonnecollectoren, het gebruik van aardwarmte en elektrisch vervoer;

Openbaar Groen

het openbaar groen zo inrichten dat het zo vriendelijk mogelijk is voor insecten. Dit betekent onder andere dat er zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit is vooral van belang omdat de insectenpopulatie in 25 jaar tijd met 75% is afgenomen;

Recht op werk

waar mogelijk bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken, dat werk laten doen door mensen met een beperking (“social return”). Onze eigen sociale werkvoorziening (BIGA) mag bij voorrang het werk doen dat geschikt is voor deze doelgroep; 

MKB en economie

lokale ondernemers, met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beschermen en indien nodig ondersteunen. We investeren niet in grote shopping malls;

Groen

de komende jaren investeren in groenbeheer en zorgen voor een regelmatig onderhoud van het groen binnen de gemeente.

Verkeer

het gebruik stimuleren van alternatieve vormen van transport en daarmee het gebruik van de brandstofauto terugdringen. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen en elektrisch te rijden;

Verkeer

het gebruik van de fiets bevorderen. Dat is gratis lichaamsbeweging voor de fietser, het levert geen vuile uitlaatgassen op en er zijn minder risico’s op ongelukken. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte krijgt de fietser daarom nadrukkelijk de aandacht;

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website