SP De Bilt

Red de zorg!

Er worden miljarden bezuinigd op onze zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten, thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld.

Teken de petitie

Krasloten op de Planetenbaan

Op deze markt heeft de SP een kraampje gehuurd om de actie "Er is genoeg voor iedereen" te ondersteunen.

De SP zal er dan staan met krasloten en zal kleine prijsjes uitdelen aan de winnaars.

› Lees verder

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Gezellig maar ook nuttig. Open voor alle leden en na afloop is er nog wat extra tijd gereserveerd voor een drankje op kosten van de SP.

 

De officiële uitnodiging is verzonden via de laatste Tribune (Mei).

› Lees verder

Mindervaliden parkeerplaats Action/Hoogvliet is aangelegd.

12-05-2015Op 29 april 2015 heeft de SP schriftelijke vragen ingediend over de parkeerplaatsen op het parkeerterrein Hoogvliet/Action. Die waren nogal verwonderlijk aangelegd. Deze week viel het ons op dat er "opeens" twee nieuwe parkeerplaatsen voor mindervaliden op een veel betere plek zijn aangelegd. Helaas heeft de gemeente aan ons nog niets laten weten dat er iets veranderd is, maar de SP is toch blij verrast met deze dadendrang van het gemeentebestuur.

› Lees verder

Planetenbaan in het AD.

12-05-2015Vandaag stond in het AD een uitgebreid stuk over de problemen van de Planetenbaan. Opvallend was de laatste zin. "De eigenaar zal binnenkort in contact treden met de huurders". Goh, nu al? De afgelopen maanden weigerde de eigenaar namelijk elke vorm van contact.

› Lees verder

Slokker Vastgoed tegen de bewoners Planetenbaan 4-50.

29-04-2015De SP heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan reactie van Slokker Vastgoed naar de bewoners Planetenbaan 4-50. Tot op heden heeft Slokker zelfs niet de moeite genomen om een ontvangstbevestiging te sturen naar de bewoners op hun brieven. De gemeente heeft nu de bewoners gevraagd om Bouw- en Woningtoezicht in te schakelen.

› Lees verder

SP-motie tijdelijk stoppen met innen ouderbijdrage jGGZ is gesneuveld.

28-04-2015Helaas is afgelopen donderdagavond de SP-motie over het tijdelijk afschaffen van de ouderbijdrage voor kinderen die niet thuis wonen  afgestemd. De SP had goede hoop dat de wethouder over haar vorige weigering heen kon stappen nu er al 100(!) gemeentes een soortgelijke motie hadden aangenomen.

› Lees verder

SP-fraktie loopt weg uit Raadszaal.

23-04-2015Vandaag is de gehele SP-fractie nadrukkelijk gedurende het behandelen van het stuk “uitgangspunten voor opstellen Kadernota 2016-2019” weggelopen uit de raadsvergadering. De SP-fractie had van te voren gevraagd om het stuk van de agenda te halen. Het stuk was voor de SP nadrukkelijk niet rijp genoeg voor behandeling in de raad omdat dit stuk maar dan met alle relevante informatie over 2 maanden opnieuw in de raad besproken zou worden. Onzinnig dus om er nu in de raad nog meer tijd aan te besteden. Helaas was er geen meerderheid omdat de coalitie partijen besloten hadden dit stuk koste wat kost vast te stellen. Ondanks het voorlopige karakter van het stuk wist de raad er ruim 2 uur over te discussiëren.

› Lees verder

Ouderbijdrage Jeugdzorg moet opgeschort worden.

21-04-2015Op donderdag 23 april zal de SP in de raadsvergadering opnieuw de eerder ingetrokken motie indienen die de verplichte ouderbijdrage van de jeugdhulp met verblijf voorlopig zal opschorten. Dit zal gelden zolang de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) nog met het Rijk in onderhandeling is om de regeling aan te passen. Deze meevaller voor de gemeente van ruim €11.000 per jaar moet onmiddellijk terug naar de ouders.

› Lees verder

Eindelijk brede aanpak rattenplaag.

20-04-2015De SSW en de gemeente De Bilt gaan samen aan de slag om de oorzaak van het rattenprobleem rond de Plutolaan, maar ook bij de Bielalaan en de Donatilaan te onderzoeken. Er is afgesproken dat het KAD uit Wageningen gaat onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming en stelt kennis ter beschikking van overheden onder andere over de bestrijding van ongewenste organismen .

› Lees verder

Pagina's