SP De Bilt

Slokker Vastgoed tegen de bewoners Planetenbaan 4-50.

29-04-2015De SP heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan reactie van Slokker Vastgoed naar de bewoners Planetenbaan 4-50. Tot op heden heeft Slokker zelfs niet de moeite genomen om een ontvangstbevestiging te sturen naar de bewoners op hun brieven. De gemeente heeft nu de bewoners gevraagd om Bouw- en Woningtoezicht in te schakelen.

› Lees verder

SP-motie tijdelijk stoppen met innen ouderbijdrage jGGZ is gesneuveld.

28-04-2015Helaas is afgelopen donderdagavond de SP-motie over het tijdelijk afschaffen van de ouderbijdrage voor kinderen die niet thuis wonen  afgestemd. De SP had goede hoop dat de wethouder over haar vorige weigering heen kon stappen nu er al 100(!) gemeentes een soortgelijke motie hadden aangenomen.

› Lees verder

SP-fraktie loopt weg uit Raadszaal.

23-04-2015Vandaag is de gehele SP-fractie nadrukkelijk gedurende het behandelen van het stuk “uitgangspunten voor opstellen Kadernota 2016-2019” weggelopen uit de raadsvergadering. De SP-fractie had van te voren gevraagd om het stuk van de agenda te halen. Het stuk was voor de SP nadrukkelijk niet rijp genoeg voor behandeling in de raad omdat dit stuk maar dan met alle relevante informatie over 2 maanden opnieuw in de raad besproken zou worden. Onzinnig dus om er nu in de raad nog meer tijd aan te besteden. Helaas was er geen meerderheid omdat de coalitie partijen besloten hadden dit stuk koste wat kost vast te stellen. Ondanks het voorlopige karakter van het stuk wist de raad er ruim 2 uur over te discussiëren.

› Lees verder

Ouderbijdrage Jeugdzorg moet opgeschort worden.

21-04-2015Op donderdag 23 april zal de SP in de raadsvergadering opnieuw de eerder ingetrokken motie indienen die de verplichte ouderbijdrage van de jeugdhulp met verblijf voorlopig zal opschorten. Dit zal gelden zolang de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) nog met het Rijk in onderhandeling is om de regeling aan te passen. Deze meevaller voor de gemeente van ruim €11.000 per jaar moet onmiddellijk terug naar de ouders.

› Lees verder

Eindelijk brede aanpak rattenplaag.

20-04-2015De SSW en de gemeente De Bilt gaan samen aan de slag om de oorzaak van het rattenprobleem rond de Plutolaan, maar ook bij de Bielalaan en de Donatilaan te onderzoeken. Er is afgesproken dat het KAD uit Wageningen gaat onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming en stelt kennis ter beschikking van overheden onder andere over de bestrijding van ongewenste organismen .

› Lees verder

Vier 1 mei in amsterdam met de FNV

12-04-20151 mei is een dag dat in praktisch heel de wereld een officiële vrije dag is uit respect voor arbeiders in alle vormen. Zonder de werkende mensen, de arbeiders in de fabrieken, de mensen in de bouw, in ziekenhuizen maar ook op kantoor, of in dienst van de overheid zou de maatschappij volledig in elkaar vallen en de economie instorten. We zorgen voor elkaar, en we hebben lang moeten vechten om rechten te verwerven voor deze vaak hardwerkende mensen.

› Lees verder

Afdeling SP-de Bilt ook vertegenwoordigd in klimaat-rechtszaak tegen de staat.

12-04-2015Dinsdag 14 april klagen minstens 10 advocaten de Nederlandse staat aan voor het niet nakomen van internationale klimaatverdragen. De rechtszaak dient in de rechtbank te Den Haag. Directeur Marjan Minnesma van stichting Urgenda roept sympathisanten op hierbij aanwezig te zijn.

› Lees verder

De eerste HH1 rechtzaak voor deze gemeente komt er aan.

12-04-2015Laatst bereikte ons het bericht dat twee mensen een rechtzaak tegen het besluit van de gemeente over het schrappen van hun thuiszorg hebben gestart.

› Lees verder

VriMiBo (de VrijdagMiddagBorrel)

Zoals elke avond is er weer de gebruikelijke vrijdagborrel in Cafe van Miltenburg. Dit is een rustig momentje in de week waarop een aantal SP-ers gezellig samen een drankje doen en de afgelopen week bespreken. SP-ers, maar ook sympathisanten, zijn van harte welkom.

LETOP! Aanvangsttijd is veranderd. vanaf heden begint dit ongeveer om 20.00u. Eerder mag altijd natuurlijk.

› Lees verder

Pagina's