SP De Bilt

Ik ga stemmen bij de Provinciale Staten-verkiezingen

› Lees verder

Sp stemt tegen De Timpe.

02-02-2015

De SP heeft nadrukkelijk afgelopen donderdag tegen het plan van het college voor de kop van de Rembrandtlaan gestemd. Het plan wat door een ontwikkelaar is bedacht is voor de SP op de huidge voorwaarden onacceptabel.

› Lees verder

SP kiest voor werk, energiebesparing sociale huur en versterking openbaar vervoer

02-02-2015

De komende jaren moet de Provincie alles uit de kast trekken om werk te scheppen voor lager opgeleiden, betaalbare en energiezuinige
sociale huurwoningen en het versterken van publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer. Dat is de inzet van de Utrechtse SP-Statenfractie bij het debat over de begroting voor komende jaren, op 8 december 2014.  

› Lees verder

SP: Motie “Onverklaarbaar bewoonde woningen” unaniem aangenomen!

02-02-2015

Afgelopen donderdag 29 februari werd een motie genaamd “Onverklaarbaar bewoonde woningen” van de SP, door de hele raad unaniem aangenomen. In de motie werd aan de wethouder gevraagd om zo snel mogelijk in overleg te gaan met zowel bewoners als met de eigenaar(s) en
verhuurder, met het oog op de zeer noodzakelijke verbeteringen aan de woningen.

› Lees verder

Blokkeer huurverhogingen, teken de petitie!

01-02-2015

De Woonbond biedt minister Blok op 18 Maart een petitie aan. Samen met de FNV organiseren ze deze landelijke handtekeningenactie. Huren rijzen de pan uit, worden onbetaalbaar.

› Lees verder

Jeugd gaat voor beton!

27-01-2015

Het college in de Bilt/Bilthoven heeft plannen om de startnotitie Jeugdbeleid, die tijdens de raadsvergadering a.s. donderdag 29 januari besproken zou worden, nog een maand verder te schuiven. Dit omdat het robuuste bestemmingsplan en bouwplannen rond het stationsgebied en de Rembrandtlaan in hun ogen eerst behandeld moet worden. Dit gaat de SP fractie te ver en stelt voor om de startnotitie jeugdbeleid donderdagavond of uiterlijk volgende week dinsdag te behandelen!

› Lees verder

Teken petitie voor schone lucht en ga fietsen!

27-01-2015

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie  sterven wereldwijd iedere jaar 1,3 miljoen mensen door luchtvervuiling, dat zijn meer sterfgevallen door verontreinigde lucht dan door aids en malaria samen (WHO). Nederland en België hebben de slechtste luchtkwaliteit van heel Europa.

› Lees verder

Rapport: "Er is genoeg voor iedereen"

27-01-2015

Onze nieuwe campagne ‘Er is genoeg voor iedereen’ begint op stoom te komen. Steeds meer afdelingen gaan de slag om de groeiende ongelijkheid aan de kaak te stellen en komen met alternatieven.  Download hier het hele rapport.

› Lees verder

Laat de afvalbakken niet vallen!

25-01-2015

De plannen van het college zijn duidelijk; er moeten 225 afvalbakken verdwijnen. Tenzij goedwillende inwoners ze “adopteren”. Dat wil zeggen dat ze wat onderhoudsmateriaal en een sleutel krijgen, rondom de afvalbak moeten opruimen en dit dan zelf afvoeren. Werknemers van de BIGA die dit tot nog toe uitvoerden moeten dan van de gemeente ander passend werk krijgen.

› Lees verder

Pagina's