SP De Bilt

SP: Niet op deze manier bezuinigen op de WMO

27-11-2014Vanavond heeft de SP in de gemeenteraad tegen de transitienota WMO van de gemeente gestemd. Dat gebeurde omdat de keuzes van dit college over dit onderwerp nooit de keuzes van de SP zullen zijn.

› Lees verder

SP: Stop met de internetvergoeding voor raadsleden

10-11-2014Op donderdag 6 november, heeft de SP bij de begrotingsbehandeling opnieuw een poging gedaan om de computer- en internetvergoeding voor college- en raadsleden af te schaffen. Het bespaarde geld kon dan mooi gebruikt worden om de ergste effecten van de aankomende decentralicaties in de zorg op te vangen. De moties redden het helaas niet, alleen D66 en PvdA steunden onze moties ook.

› Lees verder

Will van Antwerpen overleden.

30-09-2014Dit weekend kreeg de SP via familie het bericht dat Will van Antwerpen op 31 augustus overleden is.

› Lees verder

SP De Bilt heeft een eigen meldlijn.

21-09-2014De Biltse SP heeft vanaf maandag 22 september een eigen meldlijn in gebruik. Hier kan elke inwoner een melding doen waar hij of zij tegen aan loopt. De focus van de meldlijn zal voornamelijk liggen op de veranderingen in de zorg, maar andere onderwerpen zijn uiteraard ook mogelijk.

› Lees verder

Voorlopig geen sloopkogel door de WMO.

12-09-2014Gisteravond heeft de
wethouder haar plannen toegelicht in de raadscommissie. Daarin werd duidelijk dat er voorlopig zeker geen huishoudelijke hulp 1 geschrapt zal worden tot 1 april 2014.

› Lees verder

SP houdt “Spreekuur Europa”

12-05-2014SP-kandidaat Europarlementariër Anne-Marie zal op maandag 19 mei een open spreekuur houden voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft over Europa. Van 20.00u tot 22.00u zit Mineur bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven waar zij met iedereen in gesprek gaat die daar behoefte aan heeft.

› Lees verder

SP hekelt sociale instelling SSW

05-05-2014De SP steunt de wensen die huurdersvereniging Woonspraak op woensdag 16 april voorlegde aan SSW-bestuurder Ad van Zijl. De kritische huurders riepen SSW op om te kiezen voor sociaal beleid, waarin de laagste inkomens ontzien werden, maar Van Zijl weigerde daarop in te gaan. De SP roept SSW op om zich alsnog te bedenken, en het nieuwe college om meer druk te zetten op de woonstichting.

› Lees verder

Biltse SP-er Anne-Marie Mineur kandidaat voor Europarlement

28-04-2014De Biltse Anne-Marie Mineur gaat zich na de Biltse gemeenteraad en de Utrechtse Provinciale Staten nu inzetten voor het Europarlement. Mineur staat op plaats 3 van de kandidatenlijst van de SP, en is daarmee de eerste vrouw op de lijst. De Europese verkiezingen vinden plaats op donderdag 22 mei.

› Lees verder

SP keurt uitspraken D66-formateur Poot af

23-04-2014De SP keurt de tendentieuze uitspraken af die formateur Frans Poot (D66) gedaan heeft over Beter-De-Biltvoorman Ebbe Rost van Tonningen. Poot heeft daarmee zijn geloofwaardigheid als onpartijdig formateur op het spel gezet, en de formatie in het geding gebracht. Poot moet zijn taken neerleggen, en overlaten aan een onafhankelijk persoon die wel boven de partijen kan staan.

› Lees verder

"Stemmen voor Europa!?"

16-04-2014Onder dit motto organiseert de Werkgroep Europa van Jumelage De Bilt een debat voorafgaande aan de verkiezingen voor het Europese parlement, dat plaatsvindt op donderdag 22 mei. In dit comité werken de lokale politieke partijen samen.

› Lees verder

Pagina's